אימרה אינדאנית


רק לאחר שיכרת העץ האחרון .
רק לאחר שיורעל הנהר האחרון .
רק לאחר שיתפס הדג האחרון .
רק אז יבינו בני האדם
שכסף אי אפשר לאכול !