שירת העשבים


רבי נחמן מברסלב היה אומר :
דע כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד ,
לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם ,
כי כל עשב ועשב יש לו שירה,
ומישרת העשבים נעשה ניגון של רועה.
הוא היה אומר : הלוואי והייתי זוכה לשמוע את כל השירות והתשבוחות של העשבים,
איך כל עשב ועשב אומר שירה לה" יתברך ,
בלי תהייה ובלי שום מחשבות זרות ואינם מצפים לשום גמול.
כמה יפה ונאה ששומעים את השירה שלהם וטוב מאוד ביניהם לעבוד את האלוהים ביראה.

{ ליקוטי שיחות , רבי נחמן מברסלב }