כבוד


בירידה לים המלח יש משפט יפה שתמיד אני אוהב להסתכל עליו כשאני מגיע לאזור .

"דבר המדבר כבד את אמא אדמה "