דע מאיפה באתה



א-ד-מ-ה
אדם מדמה אדמה
אדמה מדמה אדמ
דמ האדמ אדמה
דמ האדמה אדמ
מה האדמ אדמה ?
אד האדמ , אד