ברוש \ אהוד מנור


ואני ראיתי ברוש
שנצב בתוך שדה
מןל פני השמש
בחמסין , בקרה
אל מול פני הסערה.

על צדו נטה הברוש
לא נשבר - את צמרתו
הרכין עד עשב
והנה , מול הים
קם הברוש ירוק ורם.

ואני כמו תינוק
שנשבר ולא יכול
מול פני השמש.
בחמסין , בקרה
ומול פני הסערה.

הנה ברוש , לבדו
מול אש ומים.
הנה ברוש , לבדו
עד השמים.
ברוש , לבדו איתן .
לו רק ניתן ואלמד
את דרכו של עץ אחד .