Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ilan/public_html/Admin/config.inc.php on line 3
אתרים מעניינים
מזבח אמיתי בגבעת הראל

גבעת הראל נמצאת כ740 מטר מעל פני הים והמזבח נמצא כ700 מטר מעל פני הים,בגדה הצפונית של נחל שילה העליון {נ"צ16275\17595}.המזבח ניצב על הטרסה, שמעליה מתנשא מדרון מתון יחסית,ומתחתיה-מדרון תלול מאוד ומצוקי. הפרש הגובה בינו ובין אפיק הנחל שמתחתיו כ 120 מטר {המרחק בקו אווירי ביניהם 230 מטר }. בתוך האפיק,מתחתיו,מצויים כבשני סיד קדומים,ובמרחק 600 מטר מערבה ממנו נובע מעיין העז {עין מחיבר}, שבצידו האחד כבשן סיד קדום ובצידו השני בור מים .
הסלע שעליו נמצא המזבח הוא כנראה "בולדר",שניתק מתוך גוש סלעי,הנמצא מטרים אחדים גבוה יותר.המרחק בין המזבח ובין הסלע הינו ,0.70-1.50 מטר. יש מקום לשער, שההפרדה בין שני הגושים נעשתה בידי אדם בעת חציבת המזבח. הקדמונים השקיעו בסיתותו של מזבח זה עמל רב ואף טרחו לעצב בראשו ארבע קרנות,שהן חלק מהסלע הטבעי. מעניין שגם המזבח בהר עיבל וגם מזבח מנוח שלרגלי צרעה ניצבים שניהם באותה זווית.
מיקומו הטופוגרפי של המזבח – באמצעיתו של מדרון מעל ודאי ולא על פסגה- אינו הולם את התיאור המקראי הקלאסי של הפולחן האלילי הכנעני ושל יורשו הישראלי "על כל גבעה גבהה"{מלכים א יד :כג} ועל ראשי הערים יזבחו ועל הגבעות יקטרו"{הושע ד:יג}. לעומת זאת,הוא עשוי להתאים לעבודת אלוקים מונותואיסטית.
האתר מקודש על פסגה נמוכה יחסית, שבמרחק קטן ממנה מתנשאות פסגות גבוהות בהרבה. הקפדה על מיקום המזבח שנעשו לשם ה", למטה מן הפסגה.ראויה לציון ההתאמה הכללית שבין עיצובו ומידותיו של מזבח זה ובין המידות המצוינות בתורה של מזבח עולה : "חמש אמות אורך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קומתו. ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו ממנו תהיין קרנותיו" {שמות כז:א-ב}
בראש המזבח ניכרות ארבע קרנות ובגגו- סימני ישור מלאכותי,היוצרים זווית ישרה בין הקרנות ובין מקום מערכת האש שעל גג המזבח. הצד החיצוני של המזבח אינו מיושר היטב וניכרת בו בלייה לא מעטה. גג המזבח אינו ריבוע שלם. ייתכן שהסתתים נאלצו להסתפק בריבוע חלקי בשל נתוני הסלע הטבעי. זוויות המזבח מכוונות לארבע רוחות השמים :
צפון,דרום,מזרח,מערב.
וצלעותיו לחצאי כיוונים:
צפון-מזרח,צפון-מערב,דרום-מזרח,דרום-מערב.
תודה רבה לדורון ניר-צבי, יואל אליצור וגלעד דנון ממכללת הרצוג,אלון שבות.
הגעה:
נוסעים בכביש של גבעת הראל עד שרואים סימון מוכר לבן כתום לבן בצד שמאל על הכביש מחנים את רכב הולכים דקה ומגיעים למזבח.גלרייה תמונות:
מבט מדרום לצפוןמבט מצפון לדרום
מבט מלמעלה