קבר גדעון

בעקבות בקשתנו לקבל פרטים למה ואיך הגיעו למסקנה שזהו קבר גדעון קיבלנו את התשובה הבאה :

" הערבים קוראים למקום תל ג'דוע ולפני כמה שנים הגיע אדם בעל כוחות מיוחדים לאיתמר שהחליט ששם קבור גדעון זה כל הסיפור. ישראל רוזנפלד "
שאלה הבאה :
1 מי האיש
2 מי השקיע כל-כך הרבה כסף על שיקום הקבר ?

גלרייה תמונות:
ציון קבר גדעון