Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ilan/public_html/Admin/config.inc.php on line 3
אתרים מעניינים
רקע מהתנך

רקע דתי

לבונה נזכרת רק פעם אחת בלבד,בסוף ספר שופטים:
"ויאמרו הנה חג ה" בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה"{שופטים כ"א,י"ט}

חאן א-לובן- "בית מיכה"

"ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם וילך האיש מהעיר בית לחם לגור באשר ימצא ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו " { שופטים י"ז, ז-ט }.
"וישלחו בני דן ממשפחתם חמישה אנשים מקצתם אנשים בני חיל מצרעה ואשתאול לרגל את הארץ ולחקרה ויאמרו אליהם:לכו חקרו את הארץ. ויבאו הר אפרים עד בית מיכה וילינו שם"{שופטים י"ח}
"ויסעו משם משם משפחת הדני מצרעה ומאשתאול שש מאות איש חגור כלי-מלחמה ויעלו ויחנו בקרית יערים ביהודה... ויעברו משם הר אפרים עד בית מיכה " {שופטים י"ח , יא-יג }.

חז"ל זיהו את מיקומו של בית מיכה שלושה מילין מערב לשילה, כלומר באזור של מעלה לבונה ,כמקום לינה ליוצאים מירושלים.

נלקח מספר "...לפני אפרים ובנימין ומנשה..." מאת זאב ח.ארליך
גלרייה תמונות:
הבריכה בחאן לובן מלאה מיםבלאגן בבריכה
מתחילים לנקות את הבריכההבנות מתחילות לנקות את המדרגות
הבריכה כמעט נקיההמדרגות כמעט נקיים
קצת דבר תורה והיסטוריההחבר\"ה במנוחה
סוף בניית הטרסהמטייחים את הבריכה
מכינים את השטח לבניית הטרסהאריות מעלה לבונה תופסים גובה
מבט על החאןהעבודה בשיאה
הבנים מפנים סלעים מאזור המדרגותהמדרגות נקיות
תמונה קבוצתית של אריות מעלה לבונה.