עין ארז


נמצא בישוב עופרה בשיפוצים.גלרייה תמונות:
צינור מחובר לנביעהבריכת הנביעה
שילוטהבריכה הישנה והחדשה
מבט מדרום לצפון