גביית מזומן

בתיקים בהם מדובר בהיקפים גדולים, הוצאת המיטלטלין אינה יכולה להסדיר את מלוא החוב. במקרים כאלו לעתים חוזרים על הפעולה לאחר גביית חלק מהחוב.

גביית כסף מזומן ע"י הקבלן, תוך כדי הוצאת מיטלטלין, מהווה אסמכתא לצורכי הגדלת קרן החוב בתיק. כלומר מותר לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוסיף את שכר הטרחת של הקבלן לחובו של החייב.

לעומת זאת, כאשר המדובר בהליך של הוצאת מיטלטלין בבית עסק (שיעילותה רבה יותר) הרי שבמצב שכזה לא יאשר ראש ההוצאה לפועל הגדלת חוב בתיק בגובה מחיר הפעולה המלא.