הגנה מפני עיקול משכורת

סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958, אוסר על עיקול שכר עבודה חודשי המטרתה של ההגנה הזו, שמקנה סעיף 8, היא להשאיר סכום מינימלי מהמשכורת המעוקלת, בידי העובד. על פי נוסח החוק, לא ניתן לעקל את שכר העבודה החודשי, וגם לא להעביר או לשעבד סכום שהיה שווה לגימלה שהחייב היה מקבל אילו היה זכאי לגימלה (בהתאם למצבו המשפחתי).

יוצא מן הכלל הזה – תשלום מזונות. החוק קובע כי ההגנה המפורטת למעלה אינה חלה על עיקול (או העברה או שעבוד) לצורך תשלומי מזונות.

במידה וסכום הפטור מעיקול מהווה יותר מ-70% משכר העבודה, הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד יקטן כדי 70% מאותו שכר.

לפרסום כתבה, השאירו פרטים