הליך עיקול רכב

זוכה בהוצאה לפועל – כלומר מי שפותח תיק בלשכת ההוצאה לפועל נגד אדם או גוף אחר – רשאי להגיש בקשה לשם עיקול או תפיסת רכב של חייב בהוצאה לפועל. רכב מעוקל שנתפס, יועבר בהמשך לאחסון במחסן ייעודי. בשלב הבא הוא יימכר, כאשר תמורת המכירה – בניכוי הוצאות תפיסת הרכב – תועבר לתיק ההוצאה לפועל.

הזוכה יכול להיות אחד מאלה:

  1. אדם (או חברה) שמחזיק בפסק-דין (או בהחלטה שיפוטית אחרת) לטובתו.
  2. אדם אדם (או חברה) שמחזיק שטר, המחאה או משכנתא לטובתו.
  3. מי שמגיש תביעה על סכום מוגדרנגד אדם או גוף אחר.

למי פונים, ואיך פונים?

הבקשה תוגש בלשכה בה מתנהל התיק, כאשר עורך דין בעל "כרטיס חכם" מורשה להגיש את הבקשה (באיזור האישי).

הפרוצדורה של ההליך

הבקשה תוגש על גבי "טופס בקשת נקיטת הליכים – עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה" (טופס 504) ובסעיף 5 ("עיקול כלי תחבורה"), מסמנים ב – X את בקשה מס' 32 ("תפיסת כלי תחבורה").

בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:

  • מספר רישום העיקול.
  • מספר הרכב.
  • כמו כן יש להזדהות באמצעות תעודת זהות (או תעודה רשמית אחרת), אם הבקשה מוגשת בלשכה.

מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה

  • דו"ח רשם המשכונות (מסמך חובה);
  • דו"ח עיקולים, שיעבודים ובעלות על הרכב;
  • תדפיס רשם החברות בדבר רישום שיעבודים – במקרה שהחייב הוא חברה בע"מ.

לפרסום כתבה, השאירו פרטים