כתב אישום: האם ניתן למנוע את הגשתו לבית המשפט?

ההחלטה על הגשת כתב אישום בעלת השפעה הרת גורל עבור החשוד ובכוחה לשנות את חייו מן הקצה לקצה. לכן זה רק טבעי, שכל אדם יהיה מעוניין לעשות מעשה ולנסות למנוע את הגשתו של כתב האישום. אם זו המציאות שלכם, אלו הן האפשרויות שעומדות בפניכם.

אילו פרטים מופיעים בכתב האישום?

מי שמחליט אם יוגש כתב אישום כנגד חשוד הוא התובע או הפרקליט. כתב האישום מפרט את הזמן והמקום שבהם בוצעה העבירה, ומתאר את העבירה כך שתתאים להוראות החוק. בכתב האישום מצוין גם הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה ובמקרים מסוימים התביעה תפרט את הרקע של הנאשם ואת מקום עבודתו, על מנת לבסס הרשעה. ברוב המקרים התביעה תעדיף לפצל את מעשה העבירה לכמה מעשים כדי להוסיף אישומים לכתב האישום ולעבות אותו, במקום לייחס לנאשם מעשה אחד.

לאחר שתואר המקרה על השלכותיו, יופיעו הוראות החוק שעליהם לכאורה הנאשם עבר. מעבר לכך בכתב האישום תהיה גם רשימה של עדי תביעה ויצורפו מסמכים רלוונטיים כמו חוות דעת מומחים, הקלטות ועוד.

מתי הנאשם רשאי לבקש לתקן את כתב האישום?

במידה ונפלו בכתב האישום פגמים, עומדת לרשותו של הנאשם הזכות לבקש מבית המשפט לתקן את כתב האישום בתחנות זמן שונות, באמצעות בא כוחו. מעבר לכך, כתב האישום ניתן לתקן לטובת הסדר טיעון בין שני הצדדים.

בנוסף, ניתן למנוע את הגשתו של כתב האישום במקרים הבאים:

  • כתב האישום שמוגש בכפוף לשימוע – בעבירת פשע, סעיף 60 א' לחוק סדר הדין הפלילי מקנה לנאשם את האפשרות להגיש בקשה להימנע מהגשת כתב אישום. יש לציין כי שלב זה יכול להכריע את הכף ולכן מומלץ להיות מיוצגים על ידי עורך דין מקצועי.
  • הסדר מותנה –  אפשרות נוספת למנוע כתב אישום היא על ידי הסדר מותנה. אפשרות זו כפופה לטיעוניו של הסנגור וניתנת לתביעה. כלומר התביעה היא זו שיכולה לסגור את התיק או להעביר את הנאשם להסדר מותנה בהתאם לקריטריונים כמו עונש מקסימלי של 3 שנים בגין העבירה, היעדר הליך אחר התלוי כנגד הנאשם, הודאה של הנאשם בביצוע העבירות המיוחסות לו, ומילוי אחר תנאים כפי שנקבעו בהסדר. במידה והנאשם יפר את התנאים הוא מסתכן בהבאתו לדין בעתיד.
  • היעדר עניין לציבור – ישנם מקרים שבהם התביעה תחליט לסגור את התיק בגין עבירות מינוריות שאינן מצדיקות כניסה להליך פלילי.
  • חוסר ראיות מספיקות – סגירת התיק בעילה זו ואי הגשת כתב אישום תתקיים כאשר אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום וכי לא קיים סיכוי סביר להרשעתו של החשוד עם הראיות הקיימות.
  • היעדר אשמה – עילת העדר אשמה גם כן תוביל לסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום, מטבע הדברים. אולם במקרה הזה, הרישומים המשטרתיים ימחקו.

במידה ואתם חשודים בביצוע עבירה מומלץ לנצל את הזכות שעומדת לרשותכם לקבלת ייעוץ משפטי ויפה שעה אחת קודם. עורך דין מקצועי שמכיר את החוק, יוכל לייצג אתכם, להמליץ לכם כיצד לנהוג, ובהמון מקרים, למנוע את הגשתו של כתב אישום במקרה שלכם.