הנחיות בנוגע לפעילות מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה בתקופת הסגר הקרובה 21/09-24/09 ו 29/09-1/10/2020

רשות האכיפה והגבייה פרסמה בתאריך  16.09.2020 הנחיות הנוגעות לפעילות מערכת ההוצאה לפועל בתקופת הסגר השני

בתקופת הסגר הקרובה 21.9- 24.9 ו 29.9-1.10.2020  יפעלו לשכות ההוצאה לפועל במתכונת מיוחדת ולא תתקיים קבלת קהל.

רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע לקבלת מידע כללי או אישי על תיקים בטלפון כוכבית 35592
מרכז מידע זה אינו מידע משפטי. לייעוץ על ידי עורך דין לענייני הוצאה לפועל 03-7949755 בימים א-ה 08:00-16:00
ייעוץ אישי על ידי עורך דין הוצאה לפועל 03-7949755

ניתן להגיש בקשות באמצעות האזור האישי או שליחה בדואר אלקטרוני.

ההנחיות הללו אינן מתייחסות לפגרת סוכות.

קבלת קהל בלשכות ההוצאה לפועל

לא תתקיים קבלת קהל ללשכות ההוצאה לפועל ולא ניתן יהיה לזמן תור באמצעות מוקד המידע הטלפוני.

במקרים דחופים בלבד, ניתן לזמן תור באמצעות טופס פנייה לזימון תור ללשכות ההוצאה לפועל

להלן רשימת הבקשות והפעולות עבורן ניתן לזמן תור לקבלת השירות בלשכות ההוצאה לפועל:

בקשת זוכה או חייב לביטול מימוש כספים
בקשת זוכה לנקיטת הליך בטרם מסירת אזהרה
בקשת חייב או זוכה לעיכוב או לביטול פינוי מדירת מגורים
בקשת חייב או זוכה לביטול עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת יציאה או הגבלת דרכון
בקשת חייב או זוכה לביטול עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת יציאה או הגבלת דרכון
בקשת זוכה או חייב לביטול פקודת מאסר או שחרור ממאסר ובקשת זוכה לפקודת מאסר ידנית בתיק מזונות
בקשת זוכה לעיכוב יציאת החייב מהארץ לפני מסירת אזהרה או לאחר מסירה אזהרה, ובלבד שצוינו בתצהיר הסיבות לדחיפות הבקשה
תגובה לבקשה דחופה
התייצבות חייב בתקופת האזהרה או בתקופת ההתראה בטרם הטלת הגבלות
בקשת זוכה או חייב לביטול הליכים וסגירת תיקים
בקשה לדחייה או ביטול של דיון הקבוע ל 7 ימים הקרובים
בקשת זוכה או חייב לעיכוב או ביטול הליכי הוצאת מיטלטלין/תפיסת רכב
בקשת זוכה או חייב להקטנת קרן חוב
בקשת חייב או זוכה לבטל עיקול שהוטל על חשבון עובר ושב
בקשת חייב או זוכה לבטל עיקול על משכורת
בקשת ביצוע על ידי זוכה שאינו מיוצג או בא כוח זוכה (מדובר בכל סוגי התיקים)
בקשות נוספות שיתקבלו לפי שיקול דעת מנהל הלשכה ולפי הטעמים שיפורטו בהן
בקשות בהוצאה לפועל שניתן להגיש גם בתקופת הסגר השני

מודגש כי חלק גדול מהבקשות המפורטות לעיל, ניתנות להגשה מרחוק, והציבור נקרא להעדיף דרך זו. שאר השירותים יינתו באמצעות הגשת בקשות מרחוק (האזור האישי, דואר אלקטרוני, פקס). לכתובות הדואר האלקטרוני ומספרי הפקסים של הלשכות – לחצו כאן.

מה עובד כרגיל בכל לשכות ההוצאה לפועל?

פתיחת תיקים – תתאפשר כרגיל
דיונים – בפני רשמי הוצאה לפועל יתקיימו כרגיל כולל התייצבות חייבים.
צווי הבאה – לא יבוצעו צווי הבאה על ידי משטרה.
הליכים – יימשכו כסדרם, למעט ההליכים הבאים שלא יבוצעו:
עיקול ברישום והוצאת מטלטלין מבתי מגורים
תפיסת רכב למעט תפיסה במסגרת כינוס
פעולות פינוי
תשלומים להוצאה לפועל יתאפשרו באמצעות בנק הדואר, אתר האינטרנט ומוקד המידע הטלפוני (כולל תשלום במענה הממוחשב)
הגשת בקשות זוכים וחייבים בהוצאה לפועל
הגשת בקשות לעורכי דין בענייני הוצאה לפועל
עורכי דין יגישו בקשות ללשכות הוצאה לפועל באמצעות האזור האישי לבעלי כרטיס חכם ובתי תוכנה בלבד.
 
ניתן להגיש את כל הבקשות הזמינות במתכונת שגרה.
עורכי דין הרשומים במאגר עורכי דין של הוצאה לפועל, יכולים להגיש בקשה לקבלת רשימת תיקים לחייב בהוצאה לפועל, על ידי מילוי טופס פנייה מקוון.
לייעוץ עם עורך דין לענייני הוצאה לפועל 03-7949755 א-ה 08:00-16:00
נשמח לסייע

פעולות פינוי

תשלומים להוצאה לפועל יתאפשרו באמצעות בנק הדואר, אתר האינטרנט ומוקד המידע הטלפוני (כולל תשלום במענה הממוחשב)

הגשת בקשות זוכים וחייבים בהוצאה לפועל

הגשת בקשות לעורכי דין בענייני הוצאה לפועל

עורכי דין יגישו בקשות ללשכות הוצאה לפועל באמצעות האזור האישי לבעלי כרטיס חכם ובתי תוכנה בלבד.

 ניתן להגיש את כל הבקשות הזמינות במתכונת שגרה.

עורכי דין הרשומים במאגר עורכי דין של הוצאה לפועל, יכולים להגיש בקשה לקבלת רשימת תיקים לחייב בהוצאה לפועל, על ידי מילוי טופס פנייה מקוון.

איך מגישים בקשות בהוצאה לפועל בלי עורך דין?

זוכים וחייבים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין יכולים להגיש את הבקשות הבאות באמצעות אזור אישי לזוכים וחייבים – כניסה עם סיסמה.

בקשה לביטול הליך / הליכים: ביטול עיקול חשבון עובר ושב, ביטול עיקול משכורת, ביטול פינוי מנכס, ביטול עיקול רכב, ביטול עיקול מיטלטלין או הוצאתם.

בקשה לעיכוב הליכים

בקשה להקטנת חוב.

בקשה לסגירת תיק או הסרת חייב

בקשה להוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר המוגשת לאחר שחלף המועד הרשום להגשתה

התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

התנגדות לביצוע תובענה המוגשת לאחר שחלף המועד הרשום להגשתה

בקשה כללית.

הוספת מסמך לתיק

בקשה לדחיית דיון

בקשה לביטול דיון

ניתן להגיש כל בקשה שאינה נמנית עם הבקשות שלעיל, כבקשה כללית תוך ציון נימוקים רלוונטיים בשדה הייעודי באזור האישי.

ניתן להפיק רשימת תיקים לחייב על פי המוסבר בחוברת ההדרכה.

לחוברות הדרכה על אופן הגשת הבקשות באזור האישי לזוכים וחייבים ללא ייצוג עורך דין – לחצו כאן.

תשלום חובות, קנסות, אגרות והוצאות

חל איסור על תשלום במזומן בלשכות ההוצאה לפועל.

ניתן לשלם במוקד באמצעות כרטיס אשראי (לרבות במענה אוטומטי הפועל 24/7), בסניפי הדואר במזומן ללא צורך בשובר תשלום או באמצעות אתר התשלומים.

לשכות ההוצאה לפועל תפעלנה בימים א', ב', ד' וה' בין השעות 8:30 – 13:30 ובימי ג' בין השעות 8:30 – 11:00.

שעות קבלת קהל במרכז לגביית קנסות בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים – בימי ג' וה' בין השעות 8:30 עד 13:30 בזימון תור מראש בלבד. כמו כן, ניתן לפנות לאזור האישי במרכז לגביית קנסות באתר הרשות לקבלת מידע על תיקים והליכים.

הנחיות בעת ביקור בלשכת הוצאה לפועל

חובה להגיע ללשכת ההוצאה לפועל עם מסיכה ללא פילטר, ולעטות אותה לאורך כל זמן השהות בין כתלי הלשכה לרבות במהלך דיון אם מתקיים.

 לא תתאפשר כניסת מבקר ללא מסכה.

כניסה ללשכת ההוצאה לפועל מותנית בבדיקת חום ובתשאול לגבי תסמיני מחלת הקורונה.

יש להקפיד על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם בזמן ההמתנה מחוץ ללשכה וגם בתוך הלשכה וכן מול נותן השירות.

אין להגיע ללשכה עם מלווים או קטינים שאינם בעלי זיקה ישירה להליך או בעלי ענין ממשי בו.

ההנחיות מתעדכנות מעת לעת. על הצדדים לבדוק את ההנחיות המתפרסמות באתר

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 17.09.2020