מה שחשוב לדעת על עיקול משכורת

ראשית, ואת זה כל אחד צריך לדעת: אין לעקל את כל המשכורת של אדם שהוא "חייב בהוצאה לפועל", כמו שאין לעקל קצבה מלאה שהוא מקבל מהמעסיק שלו, או למשל מקופת גמל או פנסיה. בחוק מוגדל סכום מסוים שחובה להשאיר בידיו.

מובן שישנם סייגים ויוצאים מן הכלל, כמו למשל אם מדובר בתיק מזונות שהחייב חוייב לשלם; במקרה כזה ניתן לעקל את מלוא השכר או הקצבה לשם תשלום מזונות

כמו כן, אין לחייב אדם, שנגדו מתנהל הליך פשיטת רגל, לשלם את חובותיו מתוך השכר שלו; חובה להשאיר בידיו סכום מסוים הקבוע בחוק. סכום זה משתנה בהתאם לגובה המשכורת ולמצב המשפחתי.

בין אם מדובר במסגרת הוצאה לפועל, בין אם מסגרת פשיטת רגל: אין לפגוע במלוא שכרו של החייב. חייבים להשאיר בידיו סכום מסויים:

לפרסום כתבה, השאירו פרטים