מי רשאי לבקש עיקול מטלטלין?

השירות מיועד לזוכה.

"זוכה" הוא מי שבידו פסק דין, צ'ק, חשבונות או כל מסמך חוקי אשר מחייב מישהו אחר (החייב) לשלם לו על מנת לכסות חוב. הזוכה חייב שיהיה ברשותו אישור כלשהו על זכאותו לכך. זה יכול להיות כאמור פסק דין, צ'ק, שטר חוב וכו'.

במידה ויש בידיו את המסמכים המתאימים, עליו להגיש בקשה בשני שלבים:

  1. רישום עיקול מיטלטלין – זו למעשה התראה המודיעה כי נרשמו הנכסים שמבקשים ושניתן לעקל. זה נעשה על ידי פקיד ביצוע של ההוצאה לפועל. המטרה היא למנוע מהחייבים, מרגע זה ואילך, למכור או להעביר בעלות על נכסיהם.
  2. רישום, פינוי והוצאת המיטלטלין של החייב לשם מכירתם.

מתי אפשר לבקש לרישום עיקול מיטלטלין?

  • אם עברו לפחות ששה (6) חודשים מתאריך מסירת ההתראה לחייבים.
  • אם סכום החוב גבוה מ – 2,500 ₪
  • בנוסף, לרשם הוצאה לפועל יש אפשרות על פי שיקול דעתו לאפשר עיקול גם אם טרם עמדו התנאים הללו, כלמור גם אם עדיין לא חלפה חצי שנה או שהחוב קטן מהסכום הנקוב של 2,500 ש"ח; זאת, במידה וישנם נימוקים משכנעים. בכל מקרה עליו יהיה לנמק את החלטתו זו.

 

לפרסום כתבה, השאירו פרטים