מתי ניתן לבטל עיקול מקרקעין?

עיקול מקרקעין יבוטל במקרים הבאים:

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי – מיוזמתו – לבטל את העיקול במקרה שאחרי שלוש שנים מיום העיקול, הזוכה לא ביקש למכור את המקרקעין המעוקלים, או שלא בוצעה בהם כל פעולה אחרת. לפני ביצוע המחיקה עליו אפשר לשני צדדים להגיב ולטעון טענות בפניו.
  • במידה והחוב שולם, על רשם ההוצאה לפועל להורות על ביטול העיקול. במידה ולמרות התשלום, הרשם לא ביטל את העיקול, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול.
  • במידה ועברו עשר שנים מיום רישום עיקול, רשם המקרקעין רשאי למחוק את רישום העיקול מפנקסי המקרקעין, אפילו אם העיקול לא בוטל קודם לכן בידי לשכת ההוצאה לפועל. במקרה כזה, על רשם המקרקעין לשלוח הודעה לבעל העיקול (או, במידה ומענו אינו ידוע – לפרסם הודעה בשני עיתונים יומיים).

לפרסום כתבה, השאירו פרטים