Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ביטול הגבלה או עיקול על רישיון נהיגה במהירות שיא ואפילו ללא עורך דין -האם זה אפשרי?

בית המשפט קבע כי ההגבלה על רשיון הנהיגה תבוטל בשני תנאים פשוטים ומהירים

תוכן עניינים

ביטול הגבלה או עיקול על רישיון נהיגה במהירות ואפילו ללא עורך דין -האם זה אפשרי?

בהחלט כן ודאי אם הרישיון מיועד לפרנסתך

הגבלת רישיון נהיגה הוצאה לפועל נחשבת לאחת מהסנקציות המשמעותיות ביותר המוטלות על אנשים והיא גורמת לנזקים כלכליים אדירים למשק.  בנוסף, נהיגה ללא רישיון מהווה עבירת תנועה חמורה ביותר והיא יכולה להסתיים בקנס, בפסילה של הרישיון ובמקרים מסוימים אפילו להגיע לכדי מאסר אם מדובר בעבירה שחוזרת על עצמה. 

חייבים רבים שואלים את עצמם כיצד ניתן לבטל הגבלה זו ולא יודעים שבעזרת ייעוץ פשוט ביותר עם  עם עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בתחום ניתן לבטל את המגבלה במהירות רבה.

כך למשל,  בית משפט השלום בחיפה קיבל ערעור של חייב וקבע כי התניית ביטול הגבלה על רישיון נהיגה בתשלום ראשוני אינה סבירה

פסק הדין קובע כי הגבלה של החייב מלקבל או לחדש רשיון נהיגה לא תוטל, אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב

רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע לשאלות ותשובות של חייבים וזוכים בטלפון כוכבית 35592. מרכז המידע מעניק מידע בנושא תיקי הוצאה לפועל בלבד ואינו מעניק ייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי על ידי עורך דין הוצאה לפועל או לייעוץ על ידי עורך דין לביטול מגבלת רישיון נהיגה או עם עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בתחום ניתן ליצור קשר בטלפון 03-7949755 בימים א-ה
ניתן לשאול כל שאלה הקשורה להוצאה לפועל נא הכינו שאלותיכם מראש בצורה מסודרת
מענה לשאלות בנושא על ידי עורך דין המתמחה בתום הוצאה לפועל

במקרה של חשש לפגיעה ממשית בעיסוקו של החייב או ביכולתו לשלם את החוב, לא תוטל ההגבלה, גם אם החייב אינו משלם אינו משלם חובו בפועל

שימו לב אם כך שאם נטילת רישיון הנהיגה שלכם פוגעת באופן ממשי בפרנסה שלכם הרי שהיא מנוגדת לסעיף 66 (א) (6)לחוק ההוצאה לפועל.
לאחר שרשם ההוצאה לפועל התנה את ביטול ההגבלה על רישיון נהיגה בתשלום ראשון בסך 5,000 ₪, תשלום שלא היה ביכולתו של החייב לשלמו, על אף שהוא זקוק לרישיון נהיגה לשם פרנסתו, בית המשפט השלום בחיפה ביטל את החלטת הרשם בקובעו כי:
פסק דין הוצאה לפועל ביטול מגבלה על רישיון נהיגה
די בכך שהרשם התרשם שהטלת המגבלה עשוי שתפגע פגיעה ממשית ביכולת תשלום החוב, כדי שלא להטיל אותה את ההגבלה (גם אם החייב אינו משלם את חובו בפועל).
נוסח סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל הינו שהגבלת החייב מלקבל או לחדש רשיון נהיגה, לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב. בסעיף זה לא נאמר ולא הוטל סייג שאין תחולה לפסקה זו במקרה שהחייב אינו משלם חובו בפועל.
מקרה זה על מנת לתת הזדמנות הוגנת לבחינת יכולת התשלומים של החייב יש לאפשר לו להגיש בקשה למתן צו תשלומים. הטלת חובת הפקדה של 5000 ₪ על חשבון חוב הפיגורים כתנאי לדיון או ביטול ההגבלה, מסכלת אפשרות זו.
בית המשפט קבע כי ההגבלה על רשיון הנהיגה תבוטל בשני תנאים מצטברים: תשלום חודשי בסך 400 ₪, וכן הגשת הבקשה לצו תשלומים בתוך 30 יום.
הוצאה לפועל ביטול מגבלה על רישיון נהיגה

בית המשפט קבע כי ההגבלה על רשיון הנהיגה תבוטל בשני תנאים מצטברים: תשלום חודשי בסך 400 ₪, וכן הגשת הבקשה לצו תשלומים בתוך 30 יום.

משמעות משפטית מיידית בנושא הטלת מגבלה על רישיון נהיגה היא שניתן לבטל את המגבלה במהירות רבה.

הגבלה של החייב מלקבל או לחדש רשיון נהיגה, לא תוטל, אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב.

העובדה שהחייב אינו משלם את חובו אינה מהווה שיקול אם להטיל את ההגבלה או לא.

יש לאפשר לחייב הזדמנות להוכיח את יכולת התשלומים שלו, ולא לסכל הזדמנות זו באמצעות קביעת תשלום סכום משמעותי כתנאי לביטול ההגבלה.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות