Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו-משכורת או חשבון בנק

תוכן עניינים

מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו משכורת או חשבון בנק

אם רשם ההוצאה לפועל הטיל עיקול על רכושכם או על רכוש של אחרים הנמצא אצלכם, עליכם לפעול מיידית

אם עד מתן הצו לא נקט החייב שום הליך בתיק ההוצאה לפועל, עליו להגיש בנוסף גם בקשה להארכת מועד לנקיטת ההליכים שעל חייב לנקוט בשלב פתיחת התיק

למי המדריך רלוונטי?

חייב שהוטל עיקול על רכושו (מלבד דירה או קרקע) במסגרת הליכי הוצאה לפועל והוא רוצה לבטל אותו.

צד שלישי שמחזיק ברכוש שעוקל או שטוען שהרכוש שעוקל שייך לו ולא לחייב.

ביטול הצו אם לפני נתינתו לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

במקרה שרשם ההוצאה לפועל נתן צו עיקול מבלי שניתנה לחייב הזדמנות לטעון נגד מתן הצו, רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו.

ביטול הצו במקרה שניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

חייב רשאי לבקש לבטל את צו העיקול גם אם טרם פרע את החוב.

למידע נוסף ראו בקשה לביטול עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל.

ערעור על הצו

כאשר ניתן צו עיקול על מיטלטלין, עומדת בפני החייב במקרים מסוימים אפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט.

בחלק מהמקרים אין לחייב זכות לערער באופן אוטומטי אלא עליו לבקש רשות לערער.

למידע נוסף ראו ערעור על צו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל.

למידע על אפשרויות הערעור במקרה שצו העיקול הוטל על נכסים הנמצאים אצל צד שלישי, ראו ערעור על צו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי.

אם הרכוש נמצא אצל צד שלישי

אם הרכוש שמעוקל נמצא בהחזקתו של צד שלישי (אדם אחר), יכולים אותו אדם וגם החייב לנקוט את אותם הליכים שפורטו למעלה (בקשה לביטול העיקול, ערעור על צו העיקול ובקשה להתמנות כנאמן על המיטלטלין).

אם הרכוש לא שייך לחייב אלא לאדם אחר

אם הרכוש שעוקל לא שייך לחייב אלא לאדם אחר (צד שלישי), יכול אותו אדם להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים ולפנות לבית המשפט על מנת להוכיח את בעלותו.

האם ניתן להשתמש ברכוש המעוקל?

אם הרכוש שעוקל היה בשימוש החייב או בשימוש אדם אחר בטרם העיקול, יכול החייב או אותו אדם לבקש להתמנות כנאמן על המיטלטלין ולהתיר את המשך השימוש ברכוש. ואם מונה אדם אחר לתפקיד זה, ניתן לבקש מהנאמן להתיר את המשך השימוש ברכוש.

למידע נוסף ראו נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל.

האם מותר למעקלים לעקל את כל הרכוש של החייב?

חוק ההוצאה לפועל מפרט רשימה של נכסים שאותם אסור לעקל, גם כאשר ניתן צו לעיקול כל נכסי החייב.

למידע נוסף ראו נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק.

אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.

אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור. הגשת בקשות אלה נחוצה על מנת להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. למידע על ההליכים שניתן לנקוט בשלב פתיחת התיק ראו הוצאה לפועל – תגובה לפתיחת תיק.

חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

ניתן ליצור קשר עם המשרד ונשמח לסייע לכם בנושא.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחרון 23/8/2020 שעה 23:04

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עו"ד ונוטריון בקריית אונו ופתח תקווה רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין לענייני הוצאה לפועל בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה 052-4616973

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות