Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל מדריך מלא נכתב על ידי עורך דין

צו תשלומים בהוצאה לפועל המדריך המלא

תוכן עניינים

עורך דין צו תשלומים בהוצאה לפועל מספר 1 בארץ לשנת 2021

צו תשלומים בהוצאה לפועל מדריך שנכתב על ידי עורך דין
צו תשלומים בהוצאה לפועל מדריך שנכתב על ידי עורך דין

הוצאה לפועל היא התמחות לכל דבר ועניין לכן אם ברצונכם להגיש בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל כדאי שתכירו את מרכז המידע להוצאה לפועל שהוקם על ידי עורכת הדין רחל שחר ומהווה הנגשה מלאה של מידע חשוב בנושא צו תשלומים בהוצאה לפועל. למעשה לאחר שתקראו את המדריך תבינו רבות בנושא צו תשלומים בהוצאה לפועל ועדיין אין ספק שלצורך הגשת בקשה לצו תשלומים מומלץ לקבל ליווי מלא של עורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל. כזה הוא משרדנו ונשמח שתפנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי.

אבל לפני הכל בואו נבין תחילה מהו צו תשלומים בהוצאה לפועל?

חייב אשר נפתח נגדו תיק בלשכת הוצאה לפועל כלשהי ואינו יכול לשלם את החוב כולו או חלקו ומבקש לפרוס את החוב לתשלומים קטנים יותר באופן שהוא יוכל לעמוד בתשלומים צריך להגיש בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל.

כבר עתה נאמר כי חייב מזונות אינו יכול להגיש בקשה לצו תשלומים בתיק מזונות ועליו להגיש בקשה לפריסת חוב עבר במזונות.

חייב שמגיש בקשה לצו תשלומים צריך להתחיל באופן מיידי לשלם את התשלום החודשי שהוא מציע וזאת עד לקבלת החלטה סופית מרשם ההוצאה לפועל.

אם חייב מגיש בקשה לצו תשלומים ובקשתו מצויה בדיון, במקרה כזה כל עוד לא נדחתה בקשתו למתן צו חיוב בתשלומים הוא פטור מהגעה לחקירת יכולת אלא אם קיבל הודעה אחרת.

מתי כדאי לפנות אל עו"ד בנושא צו תשלומים בהוצאה לפועל?

אנו ממליצים לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל ממש בתחילת ההליך. הסיבה היא שתיקים בהוצאה לפועל דורשים דיוק בהכנת המסמכים ואיסופם. אם לא תדייקו ותגישו מסמכים שאינם נכונים או לא מלאים תמצאו את עצמכם רצים מדי יום להוצאה לפועל בתקווה לעקוב אחר ההחלטות היומיות שמתקבלות. לעומת זאת עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל מצוייד המערכת כלים שלובים והוא יכול בנחת להכיחן בעבורכם את כל הבקשות מבלי שתתרוצצו ממקום למקום.

מה צריכה להכיל בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל?

ליקטנו בעבורכם את רשימת כל המסמכים אשר צריכים להיות מצורפים לבקשה לתשלומים המוגשת בלשכת הוצאה לפועל:

בקשה למתן צו חיוב תשלומים/שינוי צו
חיוב בתשלומים (טופס 233) בעברית ובערבית

שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 529)
בעברית ובערבית

את הבקשה עצמה לצו תשלומים יש להגיש
על-גבי טופס 233 של ההוצאה לפועל טופס זה הינו טופס ייעודי לבקשה למתן צו חיוב
תשלומים/שינוי צו חיוב בתשלומים.

על פי תקנות ההוצאה לפועל לבקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל יש לצרף את המסמכים הבאים:

 שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס
529).

צילום תעודת זהות (כולל הספח).

צילום/העתק של תעודת הזהות כולל הספח.

תלושי משכורת – 6 תלושים אחרונים של
המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו.

אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים
או קצבאות/גמלאות אחרות, לרבות אבטלה או הבטחת הכנסה, על-ידי המבקש/ת ו/או בן/בת
זוגו.

דפי חשבון המפרטים פעולות בחשבונות
עו"ש של המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו ל-6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

אישור יתרות מכל מוסד בנקאי בו מתנהלים
חשבונות ע"ש המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו.

אישורים על יתרות הכספים המופקדים
בקופות גמל, תכניות חיסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מסוגים שונים של
המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו. יש לציין לכל תכנית/קרן/קופה מועד הפיכתה
לנזילה.

עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי
של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו לתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה או טרם
ביטולם.

ככל
שלחייב אין כרטיסי אשראי עליו לציין בבקשה לצו תשלומים כי אין לו כרטיסי אשראי
ולציין מתי הופסקה הנפקת הכרטיסים.

כמו כן יש לצרף העתק מכל חשבונות הבית ל-6
החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

בנוסף יש להמציא חוזה שכירות או אישור
על בעלות בדירה והיקף המשכנתא

אם למבקש בבקשה לצו תשלומים יש רכב
עליו לצרף לבקשה לצו תשלומים מסמכי בעלות ברכב או כלי אחר, של המבקש/ת בן/בת זוגו
ושאר בני ביתו, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון.

אם המבקש בבקשה לצו תשלומים גרוש אזי
עליו לצרף העתק מהסכם גירושין וגט.

אם הוא חי עם בת זוג והם חתמו הסכם
ממון אזי עליו לצרף או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של המבקש/ת.

האם ניתן להגיש כמה בקשות לצו תשלומים בהוצאה לפועל?

הכלל קובע שכל תיק בהוצאה לפועל יד להגיש בקשה אחת לצו חיוב בתשלומים. לא ניתן לבצע יותר איחוד תיקים כפי שהיה נהוג בעבר אלא אם כבוד ראש ההוצאה לפועל מצא כי יש מקום באופן חריג לאחד את תיקי החייב או החייבת.

כך תדע האם שווה לך להגיש בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל

אם אינך יכול לשלם את החוב במלואו לא רק שתכדאי לך להגיש בקשה לצו חיוב בתשלומים אלא אתה ממש חייב. אי הגשת בקשה לצו תשלומים תגרור עיקולים ועוגמת נפש מרובה לך ולבני משפחתך. ובסוף באופן אירוני תיאלץ לשלם את החוב במלואו בצירוף ריביות אז לא חבל?

לסיכום, אלו הדברים שכדאי לזכור:

פנייה אל עורך דין העוסק בהוצאה לפועל יכולה לחסוך הרבה כסף וכאב ראש פנה אלינו עוד היום אל תהסס מקסימום תצליח

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות