Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מומלץ וחשוב מדריך איך מתמודדים ביעילות עם בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל

תוכן עניינים

איך מתמודדים ביעילות עם בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל

למרבה הצער חייבים רבים אינם עומדים בהחזרי המשכנתא וכתוצאה מכך מוגשת נגדם בקשה למימוש המשכנתא ולמכירת ביתם בשוק החופשי.

ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל

ניתן להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא או המשכון רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד אי התשלום, למעט במקרים מיוחדים שבהם ניתן להגיש בקשה למימוש מיידי של המשכנתא או המשכון

החייב רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל

ניתן לממש משכנתא או משכון על דירת מגורים של חייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. ברוב המקרים יהיה צורך להמתין 6 חודשים מהמועד בו היה אמור החוב להיפרע, טרם הגשת הבקשה למימוש.

מי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין ובנוסף המקרקעין משמשים לדירת מגורים, החוב, שעבורו מושכנו המקרקעין, לא נפרע ועבר המועד לפירעון החוב, זכאים להגיש בקשה למימוש המשכנתא על הדירה.

אם אתם גוף עסקי שמחזיק משכון על נכס אלה המסמכים שתזדקקו להם:

יש להגיש בקשה על-גבי טופס בקשה לביצוע משכון/משכנתה (טופס 201).

הבקשה תכיל תיאור של הנכסים הממושכנים וסכום החוב.

לבקשה יש לצרף את המסמכים את הבאים:

שטר המשכנתא.

נסח רישום ("טאבו") של המקרקעין הממושכנים.

תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.

ייפוי כוח של עורך דין (אם בעל המשכנתא מיוצג על-ידי עורך דין).

בדרך כלל, כאשר לא מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא (ראו "מועד הגשת הבקשה", בהמשך), יש להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על גובה החוב שבפיגור ולא על מלוא ההלוואה. אם מדובר בביצוע מיידי של המשכנתא, ניתן להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ₪) בצירוף אגרת פרוטוקול בגובה 23 ₪

את הבקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים יש להגיש באופן הבא:

אם לא נקבע שהלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד אחד לפירעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפירעון מלוא ההלוואה.

אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, כאשר אחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד על-פי הסכם ההלוואה, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין.

במקרה כזה הבקשה תוגש לפירעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.

החוק מונה מספר מקרים מיוחדים שבהם ניתן להגיש את המשכנתא לביצוע  מיידי של המשכנתא או המשכון

החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב.

החייב רימה את הזוכה או נושים אחרים או שידועה כוונה שלו להונות אותם.

לחייב דירה נוספת

החייב החל בהליכי חדלות פרעון

מהם ההליכים במימוש מכנתא על דירת מגורים?

שליחת אזהרה

לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.

באזהרה יפורט כי במידה ולא ייפרע החוב יחלו הלךיכים למכירתו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

במהלך התקופה הכתובה באזהרה יש לכם שלוש אפשרויות עיקריות

לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

לטעון טענת "פרעתי" אם כבר שילמתם  את החוב קודם לכן.

להגיש התנגדות לביצוע שטר.

רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל במימוש המשכנתא כמפורט בהמשך.

אם ננקטו נגדכם הליכי משכון מה אתם יכולים לעשות?

מכירת הדירה על-ידי החייב עצמו. אם ננקטו נגדכם הליכי משכון אתם רשאים לבקש מלשכת ההוצאה לפועל כי תעניק לכם ארכה על מנת שתוכלו למכור את הדירה בכוחות עצמכם.

במקרה כזה יעוכבו על ידי  רשם ההוצאה לפועל הליכי ביצוע המשכנתא.

מכירת הדירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

אם החייב לא יודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה וגם לא ישלם את החוב שבפיגור במועד שנקבע באזהרה, תימכר הדירה.

מינוי כונס נכסים ועיכוב ביצוע המשכנתא

רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לדירה אם ראה שיש תועלת בכך.

במקרה כזה רשאי החייב בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.

ככל שאדם רואה עצמו נפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים, הוא יוכל לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק.

על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:

אם החוב קשור לענייני משפחה – ניתן לערער ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

אם החוב אינו קשור לענייני משפחה – לא ניתן לערער ישירות לבית המשפט, ויש להגיש בקשת רשות לערער לבית משפט השלום. למידע נוסף ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

אפשרויות הערעור הנ"ל רלוונטיות להחלטות בשלב הראשוני של הגשת הבקשה למימוש המשכנתא. על החלטות בשלבים מתקדמים יותר ייתכנו הליכי ערעור אחרים. למשל על צו למכירת הדירה ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור.

חשוב לדעת

עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים  בלשכת ההוצאה לפועל או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחר12/08 08:56

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עו"ד ונוטריון רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין הוצאה לפועל  בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד לענייני משפחה ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה 052-4616973

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות