Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב שמשלם את חובו-עורך דין הסדרי חוב

החוק החדש להוצאה לפועל להפחתת ריביות ולהסדרי חוב

תוכן עניינים

הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב בהוצאה לפועל שמשלם את חובו-עורך דין הסדרי חוב

בקשה להכרה כ"חייב משלם" בהוצאה לפועל

בעקבות שינויים ותיקונים בחוק ההוצאה לפועל ובעקבות הרצון לסייע לחייבים להגיע להסדרי חוב והפחתת ריביות מפרסמת רשות האכיפה והגבייה מדי פעם הודעות שונות על תיקונים שונים בחוק המקלים על החייבים.

חוק חדש מאפשר לחייבים (בעלי חוב) להגיש בקשה להכיר בהם כחייבים המשלמים את חובם.

החייב מגיש את הבקשה באמצעות טופס 351 אשר הבאנו אותו עבורכם ממש כאן ובקשתו להיות מוכר כחייב משלם מועברת לעיון הגורמים המטפלים.

אם תאושר הבקשה, תופחת ריבית הפיגורים בתיק בשיעור של עד 25% ויעוכבו או יבוטלו הליכים מסוימים.

שימו לב כי החוק אינו חל על החוק לא חל על תיקי מזונות.

במידה ואתם רוצים להגיע לפריסת חוב עבר בתשלומי מזונות עליכם ללחוץ ממש כאן.

לקבלת הטופס להכרה כחייב משלם בלשכת הוצאה לפועל לחץ כאן

מתי ניתן להגיש את הבקשה להכרה כחייב משלם בלשכת ההוצאה לפועל וכיצד מקבלים מידע מעורך דין

ניתן להגיש את הבקשה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • החייב שילם שלושה תשלומים ברציפות לפי צו התשלומים שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.
 • החייב שילם תשלום אחד לפי כללי "טבלת המינהל" והמשיך לשלם עד למתן ההחלטה. טבלת המינהל היא פריסת התשלומים המופיעה באזהרה (הודעה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל) בחובות עד 20,000 ₪.

מה יוכר כתשלום חייב:

 • תשלום חייב ייכלל – גם אם לא בוצע תשלום על ידי החייב, אך הסכום החודשי התקבל כתוצאה מנקיטת הליכים בתיק זה, או כתוצאה מנקיטת הליכים בתיק אחר המתנהל נגד החייב – ייכלל התשלום כ"תשלום חייב/חייבת".
 • סכום חודשי התקבל לתיק ממספר הליכים שננקטו – אפשרי שהסכום החודשי יתקבל לתיק כתוצאה ממספר הליכים שננקטו כאשר כל אחד מהם הניב חלק מהסכום החודשי, ובמצטבר התקבל הסכום החודשי של הוראת התשלומים או גבוה ממנו.
 • זכרו חוק "חייב משלם" אינו חל על תיקי מזונות ובמקרה של חוב מזונות יש להגיש בקשה לפריסת חוב מזונות עבר.
 • לקבלת טופס פריסת חוב מזונות עבר לחצו כאן

מה תוצאות ההכרה כ"חייב משלם"

 • הפחתה בריבית הפיגורים הנצברת על יתרת החוב בשיעור של עד 25%.
 • עיכוב/ביטול של חלק מהליכי גבייה אלו בתיק, לפי החלטת רשם:
 • הליך עיקול משכורת
 • עיקול חשבון עובר ושב
 • עיקול מיטלטלין
 • מימוש עיקול רכב (תפיסת רכב)
 • הגבלת רישיון נהיגה.

איך מגישים את הבקשה להכרה כחייב משלם בהוצאה לפועל?

יש למלא את טופס 351 – בקשה להכרה כ"חייב משלם" לקבלת הטופס לחץ ממש כאן

בטופס הבקשה יש לציין את מספר התיק בו מבוקשת ההכרה, פרטי יצירת קשר, לסמן את סיבת הבקשה ולנמק את הבקשה.

אם אתה מיוצג על ידי עורך דין הוצאה לפועל או עורך דין הסדרי חוב אז עורך דין יגיש בעבורך את הבקשה.

אם מדובר בבקשה הראשונה המוגשת לתיק ההוצאה לפועל יש לצרף צילום תעודת זהות.

במקרה שהתשלום לא בוצע במערכת ההוצאה לפועל (לדוגמה: תשלום שהועבר ישירות לזוכה) – יש לצרף אסמכתה המעידה על התשלום לזוכה.

כל הדרכים להגשת הבקשה להפחתת ריביות באמצעות עורך דין הסדרי חוב או לבד

 • אזור אישי לכל חייב בהוצאה לפועל יש איזור אישי דרכו ניתן להגיש את הבקשה.
 • עורכי דין להוצאה לפועל בעלי כרטיס חכם יכולים להגיש את הבקשה באזור האישי לבעלי כרטיס חכם באתר רשות האכיפה.
 • דואר אלקטרוני או פקס ניתן להגיש את הבקשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני או פקס ללשכה בה מתנהל התיק.
 • דואר ניתן להגיש את הבקשה באמצעות שליחה בדואר ללשכה שבה מתנהל התיק.
 • לשכה ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בזימון תור מראש בלבד. שימו לב כי בתקופה הקרובה לא תתקיים קבל קהל בגלל סגר הקורונה.
 • ניתן לזמן תור באמצעות מוקד המידע הטלפוני או באמצעות טופס הפנייה לזימון תור ללשכות ההוצאה לפועל.

מה קורה לאחר הגשת הבקשה

הבקשה תועבר לגורם המוסמך בהוצאה לפועל לדיון בבקשה.

במקרה שהבקשה עומדת בתנאים הקבועים בחוק ובהתאם להחלטת הגורם המוסמך, הבקשה תאושר והחייב יוכר כ"חייב משלם".

הודעה על הכרה בחייב כ"חייב משלם", תועבר לזוכה למתן תגובתו תוך 30 יום, אם לא תתקבל תגובת הזוכה, ההכרה תיכנס לתוקף.

ניתן להתעדכן האם ניתנה החלטה ב"אזור אישי".

כאשר קיימים בתיק אחד מספר החייבים רשות האכיפה והגבייה תפעל על פי הכללים הבאים

אם אחד מהחייבים בתיק הוכר כ"חייב משלם", הריבית בתיק תופחת מהחוב כולו גם עבור החייבים האחרים בתיק.

אם מספר חייבים יוכרו כ"חייב משלם" לא תהיה הפחתת ריבית כפולה, ההפחתה המירבית נשארת 25%.

במקרה שבו בוטלה ההכרה כ"חייב משלם" והפחתת הריבית בוטלה – לא תינתן בשנית הפחתת ריבית גם אם יוכרו החייב שוב כ"חייב משלם".

אם הריבית בתיק היא ריבית שנקבעה בהסכם, והתיק נפתח בהוצאה לפועל לפני כניסת החוק לתוקף (2.10.2019) – שיעור הריבית לא יופחת.

ניתן להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" גם בתיק איחוד.

ניתן לפרוס את החוב בתיק מזונות באמצעות מילוי טופס בקשה למתן צו חיוב בתשלומים / שינוי הסדר תשלומים . בטופס יש לסמן "פריסת חוב מזונות עבר".

חוק "חייב משלם" אינו חל על תיקי מזונות.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות