Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

איך באמת מקבלים הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר פשיטת רגל)

איך מקבלים הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר פשיטת רגל)

תוכן עניינים

איך מקבלים הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר פשיטת רגל)

על פי החוק החדש לחדלות פרעון  לאחר כ- 4 שנים מהרגע שנפתחו הליכי חדלות פירעון ניתן לקבל הפטר מחובות ומחיקת חובות.

יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם  אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים של החייב גבוהים מכושר ההשתכרות שלו, בית המשפט יכול לתת לו הפטר לאלתר והוא יקבל מחיקת חובות מיידית אשר נקראת גם הפטר לאלתר.

ישנם חובות עליהם, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר, כגון חוב מזונות או חוב פלילי וכן דוחות עירייה

למרות זאת שימו לב כי אם יתגלה שלחייב היה רכוש שהסתיר או שקיבל את פשיטת הרגל לא בתום לב אזי ניתן ניתן להורות על ביטול רטרואקטיבי של ההפטר ולכן קיימת חשיבות לליווי על ידי עורך דין חדלות פרעון

רשות האכיפה והגבייה מפעילה מערך מידע בטלפון *35592 שעות מענה טלפוני ימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00. המוקד אינו מעניק ייעוץ משפטי פרטני. אם ברצונכם ביעוץ על ידי עורך דין פשיטת רגל וחדלות פרעון   ניתן ליצור קשר עם משרדנו בימים א-ה בשעות 08:00-18:00 בטלפון 03-7949755

אם הינכם שייכים לסקטור חדלות פרעון עסקים או שכירים ויחידים משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה מפעיל מוקד השירות והתמיכה של הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון

*5067 למחייגים מחו"ל: 972-8-6831673 שעות מענה טלפוני ימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00. המוקד אינו מעניק ייעוץ משפטי פרטני. אם ברצונכם ביעוץ על ידי עורך דין פשיטת רגל וחדלות פרעון ניתן ליצור קשר עם משרדנו בימים א-ה בשעות 08:00-18:00 בטלפון 03-7949755

תשומת ליבכם דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019

באתר זה גם מאמרים המתייחסים להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו ממש כאן

המטרה העיקרית בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), היא לקבל הפטר- מחיקת החובות שבגינם נפתחו ההליכים ושהוא לא יוכל להחזיר.

מי זכאי להפטר?

למעשה זה יחסית פשוט.

כל חייב שיעמוד בתנאיו של הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים), יקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון) שבו יפורטו התנאים שאם יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר ולהביא לסיום ההליכים בעניינו.

עם זאת, הסמכות המשפטית במסגרתה מתנהלים ההליכים, רשאית להורות כי חייב יקבל הפטר מיידי (הפטר לאלתר), אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים שלו גבוהים מכושר ההשתכרות שלו.

הסמכות המשפטית הרלבנטית לתת הפטר משתנה על פי גובה החובות והגורם שביקש לפתוח בהליכים :

כאשר החייב ביקש לפתוח בהליכים וסכום החובות עולה על 150,000 ש"ח, הסמכות היא של בית-המשפט.

כאשר החייב ביקש לפתוח בהליכים סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח, הסמכות היא של רשם ההוצאה לפועל.

כאשר פתיחת ההליכים נעשתה ביוזמת נושה, הסמכות היא של בית-המשפט גם אם סכום החובות נמוך מ-150,000 (ללא קשר לסכום החובות).

גם לאחר שניתן הפטר, הסמכות המשפטית רשאית לבטל אותו רטרואקטיבית, במקרה שהיו עובדות או נתונים שאם היתה מודעת להן, היא לא היתה נותנת את ההפטר ולכן קייימת חשיבות לליווי על ידי עורך דין פשיטת רגל וחדלות פרעון

חובות עליהם לא חל ההפטר

על החובות הבאים, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר:

תשלום עונשי- סכום כסף (קנס, עיצום כספי וכו') אשר הוטל על החייב ע"י רשות מנהלית או שיפוטית עקב הפרה של חוק.

חוב שנוצר כחלק מפעילות לא חוקית- כאשר החוב נוצר במרמה או שהוא נובע מעבירת גניבה או עבירת מין או אלימות חמורה.

חוב מזונות- שהוטל על האדם עם החובות במסגרת פסק-דין.

ביטול ההפטר

גם לאחר שחייב קיבל הפטר, בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל שדנו בעניינו עדיין רשאים  לבטל אותו רטרואקטיבית ולשנות את תנאיו (כגון הארכת תקופת התשלומים) אם אחד מאלה מתקיים:

התגלו עובדות חדשות שאם הסמכות המשפטית היתה מודעת להן, היא לא היתה נותנת את ההפטר למשל התגלה שהחייב ירש דירה והוא לא דיווח עליה.

לאחר שהחייב קיבל את ההפטר, הוא הפר את אחד או יותר מתנאי ההפטר שנקבע כי יחולו גם לאחר קבלת ההפטר.

חשוב לדעת

ביטול ההפטר אינו מהווה ביטול של הליכי חדלות הפירעון, אשר יימשכו כאילו לא ניתן הפטר. במקרה כזה, יוכל החייב לקבל בעתיד הפטר חדש, אם יעמוד בתנאים שייקבעו.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

מדריך להליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

מדריך להגשת בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות