Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

איך מסירים הגבלות המוטלות על חייב בהליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי (בעבר פשיטת רגל)

איך מסירים הגבלות המוטלות על חייב בהליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי (בעבר פשיטת רגל)

תוכן עניינים

איזה הגבלות מוטלות על חייב בהליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי (בעבר פשיטת רגל) ואיך מסירים אותן?

עם קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מתחיל השלב הראשון בהליכי חדלות פרעון.

שלב זה הינו זהה לכל היחידים המתחילים בהליכי חדלות פרעון בין אם הם עצמאיים שכירים או בעלי עסק.

בשלב זה מוטלות על החייב הגבלות שונות הכוללות בין היתר צו עיכוב יציאה מן הארץ, איסור חברות בתאגיד איסור ניהול עסק איסור החזקת אשראי ועוד.

מטרת הטלת ההגבלות היא, בין השאר, למנוע את הגדלת החוב כך למשל אם בידי אדם מסויים כרטיס אשראי הוא עלול לבצע רכישות נוספות באשראי ואז גובה החובות שלו יכול לגדול באופן משמעותי.

משרדנו מיומן בהגשת בקשות להסרת מגבלות כך למשל ניתן להסיר את ההגבלות הבאות:

ביטול עיכוב יציאה מהארץ-ניתן לבטל עיכוב יציאה מהארץ במקרים מסויימים ותקופות קצובות.

ניתן לנהל עסק במהלך הליך חדלות פרעון ולדווח למעמ ויש להגיש בקשה מיוחדת ורלבנטית לכך.

האם ניתן לנהל עסק בהליך חדלות פרעון

ניתן לנהל עסק אולם נדרש לכך אישור מראש מהמנהל המיוחד

האם יקחו לי את הדירה בהליך חדלות פרעון?

אם בבעלותך דירה, בטרםנקיטה בהליכי חדלות פרעון עליך לקבל ייעוץ על ידי עורך דין על מנת להבין האם אכן נקיטת הליך זה הינה הנכונה והרלבנטית עבורך ועבור בני המשפחה

האם חדלות פרעון מתאימה רק לעסקים או גם לשכירים?

הליך חדלות פרעון מתאים גם לשכירים וגם לעסקים

תשומת ליבכם כי האמור בעמוד זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019, לאחר חקיקת חוק חדלות פרעון החדש, כשסכום החובות מעל 150,000 ש"ח

למידע על חובות מתחת ל-150,000 ש"ח ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מתחת ל-150,000 ש"ח ניתן להקיש ממש כאן

למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון לפני חקיקת החוק החדש לחדלות פרעון

ההגבלות כפי שמופיעות בחוק חדלות פרעון החדש כוללות את ההגבלות הבאות

  • צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל).
  • הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" של בנק ישראל המשמעות היא שלא ניתן לנהל חשבון בנק עם אשראי אלא רק חשבון בנק המתנהל ביתרות זכות
  • הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו').
  • הגבלה על הקמה או השתתפות בחברה בע"מ
  • אם אתם רוצים להגיש בקשה להסרת הגבלה אחת או יותר כדאי שתזכרו:
  • הנושים זכאים, לפני שהממונה יחליט האם להסיר את ההגבלה או לא, להתייחס ולהביע את דעתם בנוגע לבקשה של החייב.
  • הממונה על הליכי חדלות פרעון רשאי לקבוע כי ההגבלה תוסר בתנאים מסוימים כגון הפקדת ערבות לצרכי ביטול עיכוב יציאה מהארץ להבטחת חזרתו של החייב ארצה.
חשוב לדעת

ברגע שניתן הצו, מלבד ההגבלות, על החייב לעמוד בתנאים מסוימים במשך תקופת ניהול ההליכים, כגון: חובת תשלום חודשי, הגשת דוחות תקופתיים על הכנסות והוצאות, שיתוף פעולה עם הנאמן וכו'. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018- סעיפים 143-142.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018- סעיף 169.

למידע נוסף ומורחב הליכי חדלות פירעון ליחידים באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות