Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

איך מגישים תביעת חוב נגד מעסיק בהליך מהיר ופשוט

איך מגישים תביעת חוב נגד מעסיק בהליך קצר ופשוט?

תוכן עניינים

הגשת תביעות חוב על-ידי עובדים של מעסיק הנמצא בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר פשיטת רגל)

עובד שכיר, וגם עובדים עצמאיים שלא שולם כספם, אשר ניתן למעסיקו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), רשאים להגיש תביעת חוב בגין כספים שלא שולמו לו על-ידי המעסיק כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים

את תביעת החוב יש להגיש דרך האינטרנט אל המוסד לביטוח לאומי, ואין צורך בהגעה פיזית

הגשת תביעת החוב אינה כרוכה בתשלום אגרה

המידע בעמוד זה מתייחס לתביעות חוב אשר צריכות להיות מוגשות כנגד מעסיקים אשר הגישו בקשות לחדלות פרעון אחרי  15.09.2019

עובד שכיר, אשר נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה"), רשאי להגיש תביעת חוב בגין סכומים להם הוא זכאי בגין עבודתו, שלא שולמו לו, כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

תביעת החוב מוגשת למוסד לביטוח לאומי שכן רכיבים אלו הינם רכיבים סוציאליים אשר החוק מגנה לעובד הגנה על אותו רכיב של שכר רלבנטי.

מי יכול להגיש תביעת חוב נגד מעסיק?

כל עובד שכיר (כולל עובדים של עמותות שנמצאות בתהליך של פירוק), שעומד בשני התנאים הבאים:

המעסיק קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

מעסיקו חייב לו סכומים בגין עבודתו כגון: שכר עבודה (משכורת) ופיצויי פיטורים.

איך מגישים תביעת חוב נגד מעסיק אשר הגיש בקשה לחדלות פרעון?

יש למלא טופס מקוון (אינטרנטי) לתביעת חוב עובדים באתר המוסד לביטוח לאומי.

איזה מסמכים צריך להגיש לתביעת חוב נגד מעסיק?

מסמכים ואסמכתאות אודות החוב.
העתק המחאה (שיק) של התובע/העובד או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
שלושה תלושי שכר אחרונים.
מכתב פיטורין מהמעסיק
אישור על גובה ההפקדות לפיצויי פיטורים (אם יש לעובד פטור חלקי או מלא ממס הכנסה- יש לצרף אישור מתאים).
ייפוי כח- חתום ומאומת על-ידי עורך-דין תביעת חוב
בטופס תביעת החוב יש לציין בצורה ברורה כתובת דוא"ל, אליה יישלחו אישורי שליחה וקבלה של טופס תביעת החוב.
יש לוודא כי בטופס מוזנים פרטים מדויקים של המעסיק ואת מספר תיק חדלות הפירעון, אותם ניתן לאתר במערכת איתור מידע על תיקי חדלות פירעון.

מי יכול להגיש תביעת חוב נגד מעסיק

כל עובד שכיר (כולל עובדים של עמותות שנמצאות בתהליך של פירוק), שעומד בשני התנאים הבאים:
המעסיק קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
מעסיקו חייב לו סכומים בגין עבודתו כגון: שכר עבודה (משכורת) ופיצויי פיטורים.
איך מגישים תביעת חוב נגד מעסיק אשר הגיש בקשה לחדלות פרעון?
יש למלא טופס מקוון (אינטרנטי) לתביעת חוב עובדים באתר המוסד לביטוח לאומי.

כמה עולה להגיש תביעת חוב על ידי עורך דין

הגשת תביעת חוב נגד מעסיק עולה החל מ-2500 שקלים ומעלה לכל עובד. אם העובדים מתאגדים יחד הם יכולים לקבל הנחה משמעותית שתקל עליהם

המסמכים שצריך לצרף לתביעת חוב הם:
  • מסמכים ואסמכתאות אודות החוב.
  • העתק המחאה (שיק) של התובע/העובד או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
  • שלושה תלושי שכר אחרונים.
  • מכתב פיטורין מהמעסיק
  • אישור על גובה ההפקדות לפיצויי פיטורים (אם יש לעובד פטור חלקי או מלא ממס הכנסה- יש לצרף אישור מתאים).
  • ייפוי כח- חתום ומאומת על-ידי עורך-דין תביעת חוב
  • בטופס תביעת החוב יש לציין בצורה ברורה כתובת דוא"ל, אליה יישלחו אישורי שליחה וקבלה של טופס תביעת החוב.
  • יש לוודא כי בטופס מוזנים פרטים מדויקים של המעסיק ואת מספר תיק חדלות הפירעון, אותם ניתן לאתר במערכת איתור מידע על תיקי חדלות פירעון.
כיצד מתבצע הליך תביעת החוב באתר המוסד לביטוח לאומי?

לאחר שליחת טופס תביעת החוב באופן תקין, תופיע על המסך הודעה על הצלחת תהליך השליחה.

לאחר מכן, תשלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס תביעת החוב הודעה על שליחת התביעה, בצירוף העתק של תביעת החוב (לא מדובר באישור על קליטת תביעת החוב).

טופס תביעת החוב יועבר למערכת של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) לצורך קליטתו והמשך טיפול.

לאחר קליטת טופס תביעת החוב במערכת הממונה, תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס, הודעה על קליטת התביעה בצירוף פרטיו של בעל התפקיד (הנאמן או המנהל המיוחד).

בתיקי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה- 15.09.2019- אם בעל התפקיד החליט לאשר את תביעת החוב, היא תועבר למוסד לביטוח לאומי (תחום זכויות עובדים) אשר יבחן אותה וישלם לעובד את הגמלה, ככל והוא זכאי לכך.

בתיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שנפתחו אחרי ה-15.09.2019- תביעת החוב לא תיבדק על-ידי בעל התפקיד והטיפול יתבצע במוסד לביטוח לאומי בלבד.

הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום אגרה ואינה מחיייבת עורך דין תביעת חוב.

יחד עם זאת רצוי מאוד להיוועץ עם עורך דין לענייני תביעות חוב לנוכח העובדה שמדובר בזכויות מוגנות.

עובדים פלסטינים או עובדים זרים  רשאים גם הם כמובן להגיש תביעת חוב נגד מעסיק אשר הגיש הליך חדלות פרעון והם מתבקשים לצרף לתביעה גם צילום תעודת זהות או דרכון וכן טופס לרישום תביעת חוב  מלא וחתום.

אין צורך להגיש העתק מתביעת החוב לממונה על הליכי חדלות פירעון.

גם עובדים עצמאים אשר נותנים שירות בסוגי עבודות ובתנאים מסויימים עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בגין כספים שלא שולמו להם תמורת עבודתם עקב הימצאותו של החייב בתשלום בהליכי חדלות פירעון.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות