Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

הפטר מחיקת חובות בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לשכירים ובעלי עסקים

תוכן עניינים

הפטר מחיקת חובות בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בדרך קלה פשוטה ומשתלמת

על פי החוק החדש לפשיטת רגל לאחר כ- 4 שנים מהרגע שנפתחו הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), החייב  יוכל לקבל פטור מהחובות .

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00. שימו לב המידע במרכזי המידע הינו מידע כללי בלבד. אם ברצונכם בייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני חדלות פרעון ניתן לפנות למשרדנו ולקבל ייעוץ על ידי עורך דין. הייעוץ הינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30. שימו לב המידע במרכזי המידע הינו מידע כללי בלבד. אם ברצונכם בייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני חדלות פרעון ניתן לפנות למשרדנו ולקבל ייעוץ על ידי עורך דין. הייעוץ הינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

סיום התהליך אם כן הינו במחיקת חובות החייב והתחלה של חיים כלכליים חדשים.

למרות זאת, במקרים מיוחדים, אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים של החייב גבוהים מכושר ההשתכרות שלו, עשוי להינתן לו הפטר באופן מיידי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו רגע

ישנם חובות עליהם, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר, כגון חוב מזונות

למרות העובדה שבסיום ההליך ניתן לקבל הפטר מלא מחובות עדיין ניתן להורות על ביטול רטרואקטיבי של ההפטר, לדוגמה במקרה שהחייב התנהל בחוסר תום לב

דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019 קרי לאחר חוק חדלות פרעון החדש

למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

אחת המטרות העיקריות של חייב בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), היא לקבל הפטר- פטור מחלק מהחובות שבגינם נפתחו ההליכים ושהוא לא יוכל להחזיר.

חייב שיעמוד בתנאיו של הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים), יקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון) שבו יפורטו התנאים שאם יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר ולהביא לסיום ההליכים בעניינו.

על פי חוק חדלות פרעון החדש ענייני פשיטת רגל אינם מתנהלים יותר בבית המשפט המחוזי אלא הסמכות המשפטית המוסמכת לתת הפטר או לבטלו, נקבעת לפי סכום החובות והגורם שביקש לפתוח בהליכים :

כאשר החייב ביקש לפתוח בהליכים וסכום החובות עולה על 150,000 ש"ח, הסמכות היא של בית-משפט השלום

כאשר החייב ביקש לפתוח בהליכים סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח, הסמכות היא של רשם ההוצאה לפועל.

כאשר פתיחת ההליכים נעשתה ביוזמת נושה, הסמכות היא של בית-משפט השלום שלו הסמכות המקומית לדון בחובות של החייב ללא קשר לסכום החובות.

גם לאחר שניתן הפטר, הסמכות המשפטית רשאית לבטל אותו רטרואקטיבית, במקרה שהיו עובדות או נתונים שאם היתה מודעת להן, היא לא היתה נותנת את ההפטר.

חובות עליהם לא חל ההפטר

על החובות הבאים, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר:
תשלום עונשי- סכום כסף (קנס, עיצום כספי וכו') אשר הוטל על החייב ע"י רשות מנהלית או שיפוטית עקב הפרה של חוק.
חוב שנוצר כחלק מפעילות לא חוקית- כאשר החוב נוצר במרמה או שהוא נובע מעבירת גניבה או עבירת מין או אלימות חמורה.
חוב מזונות- שהוטל על האדם עם החובות במסגרת פסק-דין של בית משפט לענייני משפחה וכן אין פטור מתשלום קבוע של דמי מזונות.
חובות שלא חל עליהם הפטר

על החובות הבאים, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר:

תשלום עונשי- סכום כסף (קנס, עיצום כספי וכו') אשר הוטל על החייב ע"י רשות מנהלית או שיפוטית עקב הפרה של חוק.

חוב שנוצר כחלק מפעילות לא חוקית- כאשר החוב נוצר במרמה או שהוא נובע מעבירת גניבה או עבירת מין או אלימות חמורה.

חוב מזונות- שהוטל על האדם עם החובות במסגרת פסק-דין של בית משפט לענייני משפחה וכן אין פטור מתשלום קבוע של דמי מזונות.

ביטול ההפטר

גם לאחר שחייב קיבל הפטר, הסמכות המשפטית רשאית לבטל אותו רטרואקטיבית ולשנות את תנאיו (כגון הארכת תקופת התשלומים) אם אחד מאלה מתקיים:

התגלו עובדות חדשות שאם הסמכות המשפטית היתה מודעת להן, היא לא היתה נותנת את ההפטר (למשל: החייב נהג בחוסר תום לב, הפר את ההגבלות שהוטלו עליו וכו').

לאחר שהחייב קיבל את ההפטר, הוא לא סייע או שיתף פעולה עם הנאמן או הפר את אחד מתנאי הצו לשיקום כלכלי שנקבע כי יחולו גם לאחר קבלת ההפטר.

יחד עם זאת, אף אם חלילה בוטל ההפטר בשל עובדות חדשות שהתגלו, ביטול ההפטר אינו מהווה ביטול של הליכי חדלות הפירעון, אשר יימשכו כאילו לא ניתן הפטר.

במקרה כזה, יוכל החייב לקבל בעתיד הפטר חדש, אם יעמוד בתנאים שייקבעו.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

בעקבות מצב החירום, פורסמו הקלות לאנשים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות