Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

חדלות פרעון החוק החדש לפשיטת רגל

תוכן עניינים

מה זה חדלות פירעון, פשיטת רגל על פי החוק החדש

הכונס הרשמי מעניק מידע טלפוני בנושא חדלות פרעון בטלפון *5067
לתשומת לבכם המידע המוענק במרכז המידע של הכונס הרשמי אינו מהווה ייעוץ משפטי
אם ברצונכם להיוועץ בעורך דין לענייני חדלות פרעון פשיטת רגל וחובות צרו קשר 03-7949755
א-ה 08:00-16:00
אם ברצונכם להיוועץ בעורך דין לענייני חדלות פרעון פשיטת רגל וחובות צרו קשר 03-7949755
א-ה 08:00-16:00

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי שבו אדם או עסק אשר חייב כספים לאנשים שונים או לגורמים שונים  לא יכול לשלם את חובותיו בזמן.

בנוסף, חדלות פירעון היא גם מצב שבו סכום החובות של אדם או עסק , גבוה משווי הנכסים שלו (כספים או רכוש)

חייב  או עסק שנמצא במצב של חדלות פירעון (או עלול להימצא), רשאי להגיש בקשה לקבלת צו המכונה צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון השלב הראשון בהליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי.

גם נושה (מי שחייבים לו), רשאי לבקש כי ייפתחו נגד חייב הליכי חדלות פירעון

תשומת ליבכם כי כל המידע בדף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019

למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 אנא חפשו מאמרים נוספים שר מתייחסים לפשיטת רגל וחדלות פירעון.

חדלות פירעון או בשמה הנוסף פשיטת רגל היא מצב כלכלי-משפטי שבו חייב אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור, נמצא או חש כי הוא בדרכו להימצא  באחד או בשני המצבים הבאים:

יודע כבר כעת כי אינו לשלם את חובותיו, גם במקרה שהגיע מועד התשלום וגם אם מדובר בתשלום עתידי.
סכום החובות וההתחייבויות של החייב עולה על שווי נכסיו, כגון: כספים, רכוש, זכויות וכו'.
בשני המצבים המוגדרים כאן האדם נחשב חדל פרעון שאינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר
למידע נוסף על ידי עורך דין לענייני פשיטת רגל 03-7949755 א-ה 8:00-16:00

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי החוק החדש אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל

חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון במטרה:

להביא, למחיקת כל חובות העבר ולהתחיל בהליך אשר יביא  לשיקומו הכלכלי.

שהנושה (מי שחייבים לו) לא יוכל לגבןת ממנו ישירות את חובו חזרה אלא רק מתוך הכספים שנצברים ב"קופת הנשייה".

נושה, אדם שחייבים לו כסף, רשאי לפנות לבית-המשפט בבקשה שייפתחו הליכי חדלות פירעון נגד החייב.

במצב בו נושה פונה לבית המשפט אזי חדלות הפרעון תהיה במסגרת הליך לבקשת נושה.

הגדרת "חדלות פירעון" בהליכים שנפתחו לפני 15.09.2019

בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, לגבי הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, "חדלות פירעון" היא מצב כלכלי בו אדם או תאגיד אינם יכולים לפרוע את חובותיהם.

חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:

לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.

חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות