Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

נאמן בהליכי חדלות פרעון

תפקידו של הנאמן בהליך חדלות פרעון

תוכן עניינים

מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  לשעבר פשיטת רגל ומתי הוא מוגש?

אחד מתפקידיו של הנאמן בהליכי חדלות פירעון הוא לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב וזאת על מנת לבחון האם החובות נצברו בתום לב, כמה כסף יוכל לשלם החייב לנושים והאם החייב מסתיר מידע על נכסים.

דוח המפרט את ממצאי הבדיקה, מוגש על ידי הנאמן לממונה על הליכי חדלות פרעון.

משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה

מוקד השירות והתמיכה של הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון
*5067 למחייגים מחו"ל: 972-8-6831673 שעות מענה טלפוני ימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00. המוקד אינו מעניק ייעוץ משפטי פרטני. אם ברצונכם ביעוץ על ידי עורך דין חדלות פרעון ניתן ליצור קשר עם משרדנו בימים א-ה בשעות 08:00-18:00 בטלפון 03-7949755
ייעוץ עורך דין חדלות פרעון

מוקד השירות והתמיכה של הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון

ממצאי הבדיקה מהווים את הבסיס לצו לשיקומו הכלכלי של החייב (השלב האחרון בהליכים) בנוסף קובע הנאמן סדרת תנאים שאם החייב יעמוד בהם  בהם, יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות וסיום ההליכים)

האמור בעמוד זה תייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019

למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון ממש כאן

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל), מתחילה תקופה המכונה "תקופת ביניים" שבה נבדק מצבו הכלכלי על-ידי הנאמן.

כ-9 חודשים לאחר שניתן הצו והנאמן החל את תפקידו, עליו להגיש לגורם האחראי מטעם המדינה על ניהול ההליכים, דוח המכונה "דוח ממצאי בדיקה", לפי סכום החובות:

כאשר סכום החובות עולה על 150,000 ש"ח, הנאמן יגיש את הדוח לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

כאשר סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח, הנאמן יגיש את הדוח לרשם ההוצאה לפועל.

דוח ממצאי הבדיקה מהווים בסיס להפטר מחובות

הדוח כולל, בין היתר התייחסות ל:

  • פרטי החייב, כגון: המקצוע שלו, השכלתו, הכנסותיו, הוצאותיו וכו'.
  • נכסים (כספים או רכוש) שנצברו ב"קופת הנשייה" (קופת כינוס) והצעה כיצד ניתן לממש אותם (אם ניתן).
  • תביעות החוב שאישר הנאמן ותביעות חוב שטרם החליט לגביהן.
  • התנהלות החייב והסיבות שבגינן נוצרו החובות.
  • התנהלות החייב בתקופה שבה נערכה בדיקת מצבו הכלכלי.
  • אם לחייב יש עסק, הנאמן ייתן את המלצתו בנוגע להמשך הפעלת העסק.
  • הנאמן יגיש לחייב העתק מהדוח ויודיע לנושים כי הדוח הוגש (כל נושה רשאי לעיין בדוח).
  • עורך הדין של החייב ועורך הדין של הנושים מביעים כל אחד את עמדתו בנוגע לדוח ממצאי הבדיקה, בתוך 30 ימים מהיום שהדוח הוגש.

העמדה תוגש באופן מקוון לממונה (חובות מעל 150,000 ש"ח) או להוצאה לפועל (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח).

במקרים מסוימים, כגון בדיקה כלכלית מורכבת או אי-שיתוף פעולה מצד החייב, הממונה או רשם ההוצאה לפועל (לפי סכום החובות) רשאים לדחות את המועד להגשת הדוח.

ממצאי הבדיקה מהווים את הבסיס לתנאי הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) שיינתן לחייב ואת התנאים שאם יעמוד בהם, יוכל לקבל הפטר (פטור מהחובות וסיום ההליכים).

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
ייעוץ טלפוני עורך דין חדלות פרעון

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות