Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

רשימת מסמכים אשר נדרשים לצורך הגשת בקשה לחדלות פרעון ליחיד

הדרכה על רשימת המסמכים הנדרשת לצורך הגשת בקשה לחדלות פרעון ליחיד לשכיר או לעצמאי

תוכן עניינים

חוק חדלות פרעון החדש נכנס לתוקפו. על פי הנחיות הכונס בכלל ניתן להגיש בקשה לחדלות פרעון ליחיד לשכיר או לעצמאי על ידי עורך דין המייצג אתכם וגם לבד.

אם החלטתם להגיש לבד אנו מביאים בעבורכם את רשימת המסמכים הנדרשת לצורך תחילת הליך הגשת בקשה לחדלות פרעון ליחיד לשכיר או לעצמאי

בנוסף הכנו עבורכם את ההדרכות הבאות

צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון מה זה ואיך מקבלים אותו

פשיטת רגל בדרך קלה ללא עורך דין

מתי צריך עורך דין פשיטת רגל

יש גם מרכז מידע שאליו אתם יכולים לפנות ולקבל מידע כללי ומידע משפטי

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00. המוקד נותן מענה באשר לתיקים המתמנהלים אצל הממונה לחדלות פירעון אך אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין חדלות פרעון. אם ברצונכם בייעוץ משפטי על ידי עורכי דין בתחום חדלות פרעון ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-7949755 בימים א-ה 08:00-19:00 נא הכינו את שאלתכם מראש לקבלת ייעוץ משפטי.
עורך דין חדלות פרעון מענה לשאלות פרטניות

רשימת המסמכים והמידע להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב יחיד

מומלץ להכין את המסמכים מראש כדי להקל על מילוי הבקשה. סמנו אילו מסמכים רלוונטיים לכם. סמנו אילו מסמכים יש ברשותכם.

לאחר שתאספו את כל המסמכים תוכלו למלא את הבקשה ברצף.

חשוב להגיש בקשות מלאות, כולל כל המסמכים הנדרשים, בשימת לב לכך שהמסמכים יהיו מעודכנים למועד הגשת הבקשה.

במקרים שיחסרו מסמכים לא ניתן יהיה לטפל בבקשה ותישלח למגיש הבקשה דרישה להשלמת מסמכים. עם קבלת השלמת המסמכים הבקשה תכנס לסוף התור יחד עם  כל הבקשות המוגשות, גורם שמאריך את משך הזמן לקבלת צו פתיחת הליכים.

שם המסמך
חלק א'- פרטים אישיים
צילום תעודת זהות של החייב כולל ספח חייב שאינו אזרח ישראלי יצרף דרכון
פירטי דרכונים נוספים/זרים של החייב (אם יש): מס' דרכון ומדינת ההנפקה
מסמכי גירושין: תעודת גירושין, הסכם ממון, פסק דין ו/או הסכם לעניין חלוקת רכוש יש לסרוק את כל המסמכים לקובץ אחד
ייפוי כוח – של החייב לעורך הדין המסמיכו לייצגו בהליך חדלות פירעון זה
אישור על ייצוג המבקש מטעם הסיוע המשפטי בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, הכולל מס' התיק בסיוע המשפטי
פרטי ת.ז או דרכון של בן הזוג והילדים (דרכון – רק במקרה שאינם בעלי תעודת זהות ישראלית)
מידע אודות השכלת החייב
שם ותעודת זהות של בן הזוג של החייב או ילדיו – המצויים בהליכי  חדלות פירעון
חלק ב'- פרטים על עיסוק והכנסות
הכנסות מעיסוק: מסמכים המעידים על הכנסות של החייב/ בן זוג/ ילדי החייב הגרים עימו, אשר יש להם הכנסות מעבודה כשכירים או שהיתה להם הכנסה מעבודה כשכירים בחמש השנים האחרונות- צילום תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים בהם עבדוצילום טופס 106 אחרוןאם עבדו במשרה חלקית- אישור על מגבלה המונעת מהחייב לעבוד במשרה מלאה.יש לסרוק את כל המסמכים לקובץ אחד
במקרה שהחייב אינו עובד:  חובה לצרף "דוח מעסיקים" עדכני מביטוח לאומי. במקרים שהחייב אינו עובד שנה או יותר או עובד במשרה חלקית בלבד, יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מגבלה לעבוד או תצהיר חתום לסיבה בגינה לא עובד כלל או במשרה חלקית בלבד
הכנסות מעיסוק: מסמכים המעידים על הכנסות של החייב/ בן זוג/ ילדי החייב הגרים עימו, אשר יש להם הכנסה מעבודתם כעצמאים (עוסק מורשה או שכיר בחברה שבבעלותו) שהיתה להם הכנסה מעבודתם כעצמאים בחמש השנים האחרונות: דיווח רואה חשבון או יועץ מס על שנת פעילות האחרונה של העסק, הכולל: דוח פעילות כספית לשנה האחרונההעתקי דיווחים למע"מ ומס הכנסהדו"ח מלאי מפורט לתקופה האמורהדו"ח התקשרויות בחוזי עבודה והעתקי החוזים עצמםשכיר שהחברה בבעלותו יצרף תלושי שכר וטופס 106 אחרוןיש לסרוק את כל המסמכים לקובץ אחד
מסמכים ראשוניים לצורך הגשת בקשה לחדלות פרעון ליחיד לשכיר או לעצמאי

איזה עוד מסמכים נדרשים?

 • הבטחת הכנסה
 • קצבת אבטלה
 • קצבת נפגעי תאונות
 • קצבת נפגעי עבודה
 • מענק לידה
 • קצבה למתנדבים
 • קצבת אימהות
 • קצבת ניידות
 • קצבת נכות כללית
 • קצבת סיעוד
 • קצבת שירותים מיוחדים לנכים
 • קצבת אבטחת מזונות
 • קצבת ילדים
 • קצבת זקנה
 • קצבת שארים
הכנסות שאינן מעיסוק: למקבלי פנסיה- שלושה תלושי פנסיה אחרונים יש לסרוק את כל המסמכים המעידים על כל הכנסות שאינן מעיסוק לקובץ אחד ולצרפו בסוף חלק ב'
הכנסות שאינן מעיסוק: לחייבים המשכירים נכסי נדל"ן- העתק הסכם שכירות  יש לסרוק את כל המסמכים המעידים על כל הכנסות שאינן מעיסוק לקובץ אחד ולצרפו בסוף חלק ב'
הכנסות שאינן מעיסוק: לחייבים המקבלים מזונות- פסק דין למזונות או הצהרה שלא ניתן פסק דין וצרוף של הצהרה על דמי מזונות המשולמים/המתקבליםיש לסרוק את כל המסמכים המעידים על כל הכנסות שאינן מעיסוק לקובץ אחד ולצרפו בסוף חלק ב'
הכנסות שאינן מעיסוק: לחייבים בעלי הכנסות אחרות – אישורים המעידים על הכנסה ממקור זה וגובהה יש לסרוק את כל המסמכים המעידים על כל הכנסות שאינן מעיסוק לקובץ אחד ולצרפו בסוף חלק ב'
יש לדווח על כל הכנסותיכם במסגרת הגשת הבקשה לחדלות פרעון אחרת הדבר נחשב להסתרת מידע
  חלק ג'- הוצאות  
 מסמכיםמסמכים מאמתים להוצאות של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו, בדבר: שכר דירה/השתתפות בהוצאות מגוריםמשכנתאהוצאות טיפול בקטינים מתחת לגיל 3צהרונים לקטינים עד גיל 9החזר חובותהוצאות לצרכים רפואיים חריגיםהוצאות תמיכה בילדים שלא גרים עם היחיד (למעט מזונות)מזונות (חובה לצרף פסק דין למזונות או הצהרה חתומה על כך שלא ניתן פסק דין מזונות ועל סכום המזונות המשולם)אחר אין צורך לצרף מסמכים המאמתים הוצאות מחייה וכלכלה. יש לסרוק את כל המסמכים לקובץ אחד  
 מסמכיםכרטיסי אשראי/חיוב : תדפיס פירוט חיובים בכרטיסי חיוב/אשראי אשר בשימוש החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו – עדכני לשלושת החודשים שקדמו למועד מילוי הבקשה יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל כרטיס לקובץ אחד  
  חלק ד'- חובות  
 מסמכיםיש לפרט את כל החובות הקיימים ו/או העתידיים ו/או חובות מותנים. לתשומת ליבכם: בחלק זה יש לפרט את כל תיקי הוצאה לפועל ואת סכום החוב כפי שהוא מעודכן במערכת רשות האכיפה והגביה, כולל חובות בגינם נפתחו תיקים במרכז לגביית קנסות.   לגבי כל חוב יש לפרט: פירטי בעל החוב: מס' זיהוי (ת.ז/ח.פ), שם, משפחה,פירטי החוב: סכום החוב ביום היווצרו, תאריך יצירת החוב, סכום החוב ליום מילוי הבקשה, המצב המשפטי של החוב, פרטי עורך דין אשר מייצג את הנושה: שם, מספר רשיון עורך דין, כתובת פירטי תיק בי משפט (במקרה שהוגשה תביעה כספית)יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים:עותק מכתב תביעה והחלטות : במקרה שהוגשה תביעה כספית בגין החוב  וההליך תלוי ועומד בבית משפטעותק מפסק הדין, מכתב התביעה והחלטות: במקרה שניתן פסק דין וטרם נפתחו הליכי הוצאה לפועל בגינומסמכי שיעבוד : במקרה שהחוב כולו או חלקו מובטח בשיעבוד- הסכם הלוואה, שטר משכון/ משכנתה, אישור רישום משכון וכד'   יש לסרוק את כל קבוצת המסמכים לקובץ אחד  
  חלק ה'- חלק ה'- תביעות והליכי גביה שהיחיד מנהל או מנהלים נגדו  
  פרטים לגבי הליכי חדלות פירעון קודמים בעניינו של החייב, בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה מספר התיק בכנ"ר/ממונה בהליך חדלות הפירעון הקודםתאריך סגירת תיקסיבת סגירת תיק  
  הליכי גביה והוצאה לפועל תדפיס מחשב מרשות האכיפה והגביה (הוצל"פ) המפרט את רשימת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בכל לשכות ההוצאה לפועל – מעודכן לשלושת החודשים האחרוניםהעתק מפרוטוקולי חקירות יכולת שנערכו לחייב בלשכות ההוצאה לפועל השונותיש לסרוק את העתקי כל פרוטוקלי החקירות לקובץ אחדפירטי צו חיוב בתשלומים מההוצאה לפועל הכולל את סכום החיוב ותאריך הצו  
 מסמכיםהליכים משפטיים אחרים כנגד החייב שאינם כספיים: העתקי כתבי בית דין, החלטות ופסקי הדין הנוגעים להליכים משפטיים שננקטו כנגד החייב, בעניינים שאינם כספיים ואינם נכללים בפרק החובות יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל תביעה לקובץ אחד  
 מסמכיםתביעות שהחייב הגיש: העתקי תביעות שהגיש החייב בחמש השנים האחרונותהעתקי פסקי דין שהוכרעו לטובת החייב בחמש השנים האחרונותתדפיס הוצל"פ המפרט רשימת תיקים בהם החייב זוכה/ תיקים שפתח כזוכהיש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל תביעה לקובץ אחד  
  חלק ו'- נכסים בישראל ומחוץ לישראל  
 מסמכיםתדפיס מעודכן מרשות המיסים, על בעלויות והיסטורית עסקאות נדל"ן של היחיד בעשר השנים האחרונות ("אישור לפתיחת הליכי חדלות פירעון – נכסים ב-10 השנים האחרונות" או מסמך מרשות המיסים אודות נכסי מקרקעין הרשומים על היחיד ועסקאות שביצע היחיד שמתקבל לבקשה בטופס 703)  חובה לצרף גם במקרה שאין עסקאות כלל 
 מסמכיםתדפיס מעודכן מרשם המשכונות בגין משכונות הרשומים על שם החייב ניתן להפיק באתר רשות התאגידים, רשם המשכונותחובה לצרף גם במקרה שאין משכונות 
 מסמכיםנכסי מקרקעין- אישור בעלות בנכס מקרקעין של החייב, בן זוגו בנכס,ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו – נסח רישום עדכני, חוזה חכירה, אישר חברה משכנת וכד' יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל נכס לקובץ אחד  
 מסמכיםנכסי מקרקעין שהועברו- הסכם מכר, הסכם מתנה, נסח רישום וכד' לנכסי מקרקעין של החייב שהועברו לאחר, בשלמות או בחלק, בתמורה או שלא בתמורה,  בעשר השנים שקדמו למועד מילוי הבקשה יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל נכס לקובץ אחד  
 מסמכיםזכויות בתאגיד/ מניות- תדפיס עדכני מרשות התאגידים על זכיות החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים והבגירים בתאגיד/ מניות יש להגיש בקשה ידנית לרשם החברות  
 מסמכיםניירות ערך- תדפיס מעודכן המפרט השקעות של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים והבגירים הגרים עמו בניירות ערך סחירים (שם נייר הערך ושווי ההשקעה).  
 מסמכיםמלאי עסקי- רשימת מעודכנת של מלאי עסקי בבעלות החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים והבגירים הגרים עימו, הכוללת עלות הרכישה יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל סוג מלאי לקובץ אחד  
 מסמכיםרכב- מסמכי בעלות או מסמכי שעבוד של רכב בבעלות החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל רכב לקובץ אחד  
 מסמכיםמסמכים המאמתים זכויות בנכסים אחרים של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו כגון: זכויות  בעיזבון (ירושה), זכות לתשלום מזונות, זכויות בקניין רוחני, לרבות פטנטים הרשומים בארץ או בחו"ל, זכויות לפי חוזה, זכויות תביעה כנגד צו ג' וכד' יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל זכות בעלות לקובץ אחד  
 מידעמידע אודות נכסים וזכויות שהיו בבעלות החייב בשבע השנים האחרונות והועברו במלואם או בחלקם לאחר: פירטי הזכות, מועד העברה, התמורה, סיבה להעברה, סוג מקבל הזכות  
 מסמכיםחשבונות בנק : תדפיס חשבון בנק, לכל חשבונות הבנק של החייב ובן/בת הזוג יש לסרוק את כל המסמכים לקובץ אחד  
 מסמכיםפרטים אודות זכויות חתימה וייפוי כח של החייב ובן/בת הזוג : מספר חשבון, סוג חשבון, פירטי בעל החשבון  
  פרטים אודות חשבונות בנק שהיו ברשות היחיד ו/או בן/בת הזוג ונסגרו בשנתיים האחרונות: בנק, מספר חשבון, סוג חשבון, שם בעל החשבון, תאריך סגירה    
  פירטי מיקום כספת, אם יש  
 מסמכיםנכסים פיננסיים : פירוט יתרות עדכני לגבי  קרנות פנסיה, גופות גמל, חסכונות פיננסיים, פוליסות ביטוח, ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, קרנות השתלמות, תכניות חיסכון עסקיות ואישיות וכד' של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו יש לצרף תדפיס מעודכן מהר הביטוח (לגבי מוצרי ביטוח: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוחי בריאות, ביטוח חיים ועוד)יש לצרף תדפיס מעודכן מהר הכסף (לגבי חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק)יש לסרוק את כל המסמכים לגבי כל נכס לקובץ אחד  
  חלק ז'- תצהיר הסתבכות  
 מסמכיםתצהיר הסתבכות- יש לצרף תצהיר הסתבכות המפרט את נסיבות ההסתבכות שהביאו את היחיד לחדלות פירעון, תוך התייחסות לחובות המוצהרים בבקשה, וכן למצבו הכלכלי הנוכחי של היחיד. על התצהיר להיות חתום ע"י החייב באימות עורך דין.חובה 
  פרטים אודות הליכי חדלות פירעון המתנהלים בעניינם של אחרים) הורה, אח, שותף עסקי, אחר  (בשל נסיבות ההסתבכות של החייב: סוג הקרבה, שם, משפחה, ת.ז , מקום מגורים  
  חלק ט' – צרופות נוספות ואישור הטופס  
 מסמכיםכתב ויתור סודיות (טופס 5א') יש להוריד מהאתר טופס כתב ויתור סודיות של הממונה על הליכי חדלות פירעוןחובה 
 מסמכיםכתב התחייבות החייב לעמוד בהוראות הדין עם מתן צו פתיחת הליכים יש להוריד מהאתר טופס כתב ויתור סודיות של הממונה על הליכי חדלות פירעוןחובה 

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים לדיני פשיטת רגל. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות