עיקול מקרקעין

במקרים בהם מי שחייב אינו משלם את חובותיו, קיימת אפשרות חוקית להטיל עיקול על מקרקעין (שטח או מבנה) הרשומים על שמו, (וגם על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו). בהמשך, במידה והחייב לא פרע את חובו תוך 30 יום מיום רישום העיקול, רשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין לשם סילוק החוב לבקשת הזוכה בתיק.

אם יתברר שהמקרקעין של החייב אינם רשומים כלל על שמו, הזוכה בתיק רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה שיצהיר כי החייב הוא אכן הבעלים האמיתי. רק לאחר מכן אפשר יהיה לנקוט בהליכי עיקול באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

לפרסום כתבה, השאירו פרטים