שלבי ההליך הפלילי – מתלונה ועד הכרעת הדין

השלבים השונים של ההליך הפלילי מתחילים ברגע שבו הוגשה תלונה במשטרה בגין עבירה פלילית ויכולים להמשיך להגשת כתב אישום ולהסתיים במשפט. מי שמנהל את ההליך הפלילי זו התביעה, והיא גם תכריע אם בסופו של דבר יוגש כתב אישום וייחל הליך פלילי. זאת בהתאם לקיומן של ראיות שיצליחו להוכיח את מעשה העבירה ולקיומו של אינטרס ציבורי להעמדה לדין.

אלו הם השלבים של ההליך הפלילי:

הגשת תלונה

זהו השלב הראשון ובמהלכו מוגשת תלונה למשטרה על ביצוע עבירה פלילית.

חקירת משטרה

לאחר שנתקבלה התלונה, תחל חקירה משטרתית אשר כוללת את חקר האמת ואיסוף ראיות. במידה וקיים חשש שהפוגע מסוכן או שישבש מהלכי משפט, המשטרה תפעל למעצרו עד לסיום החקירה כנגדו.

העברת התיק לפרקליטות או לתביעה המשטרתית

בסוף החקירה התיק יועבר לפרקליטות או לתביעה המשטרתית. בשלב הזה, תובע יבחן את התיק ואת חומר החקירה על מנת לקבל החלטה. התובע הוא עורך דין ועומדות לרשותו האפשרויות הבאות:

  • הגשת בקשה להשלמת חקירה.
  • סגירת התיק מעילות שונות, ביניהן היעדר ראיות מספיקות להעמדה לדין, נסיבות שאינן מצדיקות העמדה לדין, חוסר אשמה.
  • שקילת הסדר מותנה עם הפוגע.
  • החלטה על העמדה לדין.

החלטת התביעה על העמדה לדין

במידה והתובע עיין בחומרי החקירה וראה כי ישנו סיכוי סביר להרשעה וכי קיים אינטרס ציבורי להתחיל בהליך פלילי כנגד העבריין, הוא יבחר להגיש כתב אישום.

הגשת כתב אישום ובקשת מעצר במקרים מסוימים

לאחר ההחלטה על הגשת כתב האישום, התביעה תעביר לבית המשפט מסמך המפרט את כל עובדות המקרה שנחשב לעבירה פלילית, את העבירות המיוחסות לנאשם ואת הרשימה של עדי התביעה. הבחירה בבית המשפט שידון בתיק תלויה בחומרת העבירות, וכאשר הוחלט שנשקפת סכנה לציבור, לנפגע/ת או למהלכו התקני של ההליך הפלילי, התביעה גם תבקש מבית המשפט להוציא צו מעצר כנגד הנאשם עד לסיום ההליכים.

תחילת המשפט – הקראת העובדות לנאשם

המשפט כולל כמה וכמה דיונים, כאשר הדיון הראשון כולל את הקראת כתב האישום. בשלב זה על הנאשם להשיב לאשמה באחת מהדרכים הבאות: הודאה, הודאה בחלק מהאשמה או כפירה באשמה. במידה ויודה באשמה ניתן יהיה לדלג על השלב הבא, שהוא בירור האשמה.

בירור אשמה

כאשר הנאשם מכחיש את העבירות שמיוחסות לו או את חלקן, יחל תהליך אשר נועד לברר את אשמתו. בתהליך זה יזומנו הנפגע/ת ועדי התביעה ולאחר מכן הנאשם יבחר אם להעיד ולזמן את עדי ההגנה.

הכרעת דין

לאחר ששמע את כל הראיות והסיכומים של התביעה וההגנה, בית המשפט יכריע אם הנאשם זכאי או אשם בעבירות שמיוחסות לו או בחלקן.

טיעונים לעונש

כאשר בית המשפט קבע את אשמתו של הנאשם, התביעה וההגנה ישמיעו טענות ויציגו ראיות הקשורות לעניין העונש.

גזר דין

לאחר שלב הטיעונים לעונש, בית המשפט יחליט מהו העונש שיוטל על הנאשם לרבות מאסר, מאסר על תנאי, תשלום קנס למדינה, תשלום פיצוי לנפגע/ת העבירה, עבודות שירות ועוד.

ערעור

לתביעה ולהגנה יש את הזכות לערער על החלטתו של בית המשפט ביחס לאשמתו של הנאשם או לעונש שניתן לו.

במידה והוגשה נגדכם תלונה במשטרה מומלץ לפנות לעורך דין פלילי שיוכל ללוות אתכם לכל אורך ההליך הפלילי, מתחילתו ועד סופו, כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבורכם, לכן אל תקלו ראש ובחרו כבר בשלבים הראשונים בעורך דין מקצועי שיילחם עבורכם לכל אורך הדרך.