מתי ניתן לבטל עיקול מקרקעין?

עיקול מקרקעין יבוטל במקרים הבאים: רשם ההוצאה לפועל רשאי – מיוזמתו – לבטל את העיקול במקרה שאחרי שלוש שנים מיום העיקול, הזוכה לא ביקש למכור את המקרקעין המעוקלים, או שלא בוצעה בהם כל פעולה אחרת. לפני ביצוע המחיקה עליו אפשר לשני צדדים להגיב ולטעון טענות בפניו. במידה והחוב שולם, על רשם ההוצאה לפועל להורות על […]

עיקול מקרקעין

במקרים בהם מי שחייב אינו משלם את חובותיו, קיימת אפשרות חוקית להטיל עיקול על מקרקעין (שטח או מבנה) הרשומים על שמו, (וגם על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו). בהמשך, במידה והחייב לא פרע את חובו תוך 30 יום מיום רישום העיקול, רשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין לשם סילוק החוב לבקשת הזוכה בתיק. אם יתברר […]

הליך עיקול רכב

זוכה בהוצאה לפועל – כלומר מי שפותח תיק בלשכת ההוצאה לפועל נגד אדם או גוף אחר – רשאי להגיש בקשה לשם עיקול או תפיסת רכב של חייב בהוצאה לפועל. רכב מעוקל שנתפס, יועבר בהמשך לאחסון במחסן ייעודי. בשלב הבא הוא יימכר, כאשר תמורת המכירה – בניכוי הוצאות תפיסת הרכב – תועבר לתיק ההוצאה לפועל. הזוכה יכול להיות […]

איתור כלי רכב ותפיסתם

איתור ותפיסת רבים הוא תתת לחום חשוב של נוזא העיקולים. חברות פועלות בתחום תפיסות רכב בכל רחבי הארץ, כולל באזורים ומקומות "בעיתיים". המטרה היא לאתר את מקום הימצאו של הרכב, בין אם בכתובתו של החייב, במקום עבודתו, או בכל מקום אחר שבו נמצא הרכב. מה שקורה הוא שלמקום מגיע צוות הוצל"פ – בתיאום עם משטרת […]

הגנה מפני עיקול משכורת

סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958, אוסר על עיקול שכר עבודה חודשי המטרתה של ההגנה הזו, שמקנה סעיף 8, היא להשאיר סכום מינימלי מהמשכורת המעוקלת, בידי העובד. על פי נוסח החוק, לא ניתן לעקל את שכר העבודה החודשי, וגם לא להעביר או לשעבד סכום שהיה שווה לגימלה שהחייב היה מקבל אילו היה זכאי לגימלה (בהתאם […]

מה שחשוב לדעת על עיקול משכורת

ראשית, ואת זה כל אחד צריך לדעת: אין לעקל את כל המשכורת של אדם שהוא "חייב בהוצאה לפועל", כמו שאין לעקל קצבה מלאה שהוא מקבל מהמעסיק שלו, או למשל מקופת גמל או פנסיה. בחוק מוגדל סכום מסוים שחובה להשאיר בידיו. מובן שישנם סייגים ויוצאים מן הכלל, כמו למשל אם מדובר בתיק מזונות שהחייב חוייב לשלם; במקרה כזה ניתן […]