קבלנים

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום […]

מה שקרה השבוע

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום […]

קבלן הוצל"פ – קווים לדמותו

לפי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל, קבלן הוצל"פ ("בעל תפקיד" בשפה הרשמית) ימונה על ידי ועדה. חברי הוועדה הם: שופט בית משפט השלום, נציג המשרד לביטחון פנים ונציג ההוצאה לפועל (או נציג מערכת בתי המשפט). יצויין כי בעל תפקיד אינו עובד מדינה, אך הוא חייב לעבוד עלפי כללים בהתאם לדרישות ההוצאה לפועל. מה מבצע הקבלן? […]

מסלול גביה אלטרנטיבי

במידה ומדובר במקרה של תשלום מזונות, הזוכה בתיק מזונות יכול לבחור בין גביית החוב במסלול הרגיל, לבין גביית החוב במסלול מזונות. חשוב לציין שאין כל חובה לבחור במסלול מזונות; אפשר לבחור בין מסלול מזונות למסלול הרגיל. הדבר המייחד מסלול מזונות הוא שהזוכה לא נדרש לבצע כל פעולה לאחר פתיחת התיק. רשם ההוצאה לפועל נוקט את […]

גביית מזומן

בתיקים בהם מדובר בהיקפים גדולים, הוצאת המיטלטלין אינה יכולה להסדיר את מלוא החוב. במקרים כאלו לעתים חוזרים על הפעולה לאחר גביית חלק מהחוב. גביית כסף מזומן ע"י הקבלן, תוך כדי הוצאת מיטלטלין, מהווה אסמכתא לצורכי הגדלת קרן החוב בתיק. כלומר מותר לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוסיף את שכר הטרחת של הקבלן לחובו של החייב. לעומת […]

מתי יש צורך בקבלן הוצאה לפועל?

בבנקים, עכוב יציאה מהארץ, עכוב חידוש רשיון נהיגה וכו'. את כל אלה ניתן לבצע באמצעות מחשבים. פעולות אחרות, למשל עיקול מיטלטלין ברישום, תפיסת רכב, הוצאת מיטלטלין, פינוי דייר וכן פינוי דיירים בתיקי משכנתאות, מתבצעות ע"י רשם ההוצאה לפועל. החוק גם מאפשר לראש הוצאה לפועל למנות אנשים במקומו לצורך בצוע הפעולות הללו. אנשים אלו נקראים בעלי […]

נכסים שלא ניתן לעקל

בחוק ההוצאה לפועל, בנוסף לפירוט הנהלים וההליכים של עיקול, קיים פירוט של נכסים (פריטים, רכוש, כספים וזכויות) שלא ניתן לעקל. מזון לפרנסת החייב ומשפחתו למשך 30 יום. ביגוד, מיטות, מצעים, ציוד רפואי, תרופות, סכו'ם, כלי מטבח וכלי בית, ובלבד שכל אלה הם צרכים חיוניים של החייב ובני משפחתו המתגוררים עמו. תשמישי קדושה (כולל אביזרים בבית […]

מה קורה בעיקול מטלטלין?

בעיקול מיטלטלין מגיע נציג לבית בו מתבצע העיקול, ורושם את כלל המיטלטלין הנמצאים בבית. לאחר מכן ממנים  את אחד מדרי הבית לנאמן על כל הפריטים ברשימה. מרגע זה חל איסור מוחלט להוציא את הפריטים שנרשמו מהבית; הוצאתם מהייה עבירה פלילית. ללא ביצוע הרישום הזה לא תתאפשר הוצאת מעוקלים בשלב מאוחר יותר. תקנות ההוצאה לפועל אומרות […]

מי רשאי לבקש עיקול מטלטלין?

השירות מיועד לזוכה. "זוכה" הוא מי שבידו פסק דין, צ'ק, חשבונות או כל מסמך חוקי אשר מחייב מישהו אחר (החייב) לשלם לו על מנת לכסות חוב. הזוכה חייב שיהיה ברשותו אישור כלשהו על זכאותו לכך. זה יכול להיות כאמור פסק דין, צ'ק, שטר חוב וכו'. במידה ויש בידיו את המסמכים המתאימים, עליו להגיש בקשה בשני […]

מתי ניתן לבטל עיקול מקרקעין?

עיקול מקרקעין יבוטל במקרים הבאים: רשם ההוצאה לפועל רשאי – מיוזמתו – לבטל את העיקול במקרה שאחרי שלוש שנים מיום העיקול, הזוכה לא ביקש למכור את המקרקעין המעוקלים, או שלא בוצעה בהם כל פעולה אחרת. לפני ביצוע המחיקה עליו אפשר לשני צדדים להגיב ולטעון טענות בפניו. במידה והחוב שולם, על רשם ההוצאה לפועל להורות על […]

עיקול מקרקעין

במקרים בהם מי שחייב אינו משלם את חובותיו, קיימת אפשרות חוקית להטיל עיקול על מקרקעין (שטח או מבנה) הרשומים על שמו, (וגם על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו). בהמשך, במידה והחייב לא פרע את חובו תוך 30 יום מיום רישום העיקול, רשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין לשם סילוק החוב לבקשת הזוכה בתיק. אם יתברר […]

הליך עיקול רכב

זוכה בהוצאה לפועל – כלומר מי שפותח תיק בלשכת ההוצאה לפועל נגד אדם או גוף אחר – רשאי להגיש בקשה לשם עיקול או תפיסת רכב של חייב בהוצאה לפועל. רכב מעוקל שנתפס, יועבר בהמשך לאחסון במחסן ייעודי. בשלב הבא הוא יימכר, כאשר תמורת המכירה – בניכוי הוצאות תפיסת הרכב – תועבר לתיק ההוצאה לפועל. הזוכה יכול להיות […]

איתור כלי רכב ותפיסתם

איתור ותפיסת רבים הוא תתת לחום חשוב של נוזא העיקולים. חברות פועלות בתחום תפיסות רכב בכל רחבי הארץ, כולל באזורים ומקומות "בעיתיים". המטרה היא לאתר את מקום הימצאו של הרכב, בין אם בכתובתו של החייב, במקום עבודתו, או בכל מקום אחר שבו נמצא הרכב. מה שקורה הוא שלמקום מגיע צוות הוצל"פ – בתיאום עם משטרת […]

הגנה מפני עיקול משכורת

סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958, אוסר על עיקול שכר עבודה חודשי המטרתה של ההגנה הזו, שמקנה סעיף 8, היא להשאיר סכום מינימלי מהמשכורת המעוקלת, בידי העובד. על פי נוסח החוק, לא ניתן לעקל את שכר העבודה החודשי, וגם לא להעביר או לשעבד סכום שהיה שווה לגימלה שהחייב היה מקבל אילו היה זכאי לגימלה (בהתאם […]

מה שחשוב לדעת על עיקול משכורת

ראשית, ואת זה כל אחד צריך לדעת: אין לעקל את כל המשכורת של אדם שהוא "חייב בהוצאה לפועל", כמו שאין לעקל קצבה מלאה שהוא מקבל מהמעסיק שלו, או למשל מקופת גמל או פנסיה. בחוק מוגדל סכום מסוים שחובה להשאיר בידיו. מובן שישנם סייגים ויוצאים מן הכלל, כמו למשל אם מדובר בתיק מזונות שהחייב חוייב לשלם; במקרה כזה ניתן […]